NEO duidde locatie BUK-installatie al in 2014 correct aan

NEO duidde locatie BUK-installatie al in 2014 correct aan

Op 28 september 2016 maakte het Joint Investigation Team (JIT) bekend dat MH17 werd neergeschoten vanuit een akker in rebellengebied in Oost-Oekraïne.

Reeds in december 2014 heeft NEO samen met RTL Nieuws deze locatie bepaald door middel van een zichtlijnen analyse van rookpluimen en kenmerkende elementen in het landschap. Het neerhalen van vlucht MH17 door een luchtdoelraket uit rebellengebied is zeer waarschijnlijk, zo blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws met behulp van satellietbeelden, hoogtekaarten en foto-analyse.

Fotomateriaal

RTL Nieuws heeft foto’s in handen die op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne in de omgeving van de rampplek MH17 zijn genomen, en waarop een verticale rookpluim is te zien. Om de positie van de rookpluim te bepalen, is het belangrijk vast te stellen waar de foto’s zijn gemaakt. Om dat te analyseren heeft RTL Nieuws NEO (Netherlands Geomatics & Earth Observation) gevraagd. Dat bedrijf heeft ruime ervaring met het interpreteren van satellietbeelden, vooral in landbouwgebieden. Het heeft eerder aan de hand van satellietbeelden voor RTL Nieuws in kaart gebracht waar de brokstukken van het vliegtuig terecht zijn gekomen. Daarnaast is TU Delft ingeschakeld om metingen te doen, met als doel de positie van de rookpluim te vinden. We wilden immers weten waar de raket dan zou zijn afgeschoten. NEO is gevraagd om op satellietbeelden met een hoge resolutie te zoeken naar de plekken die we ook op de foto’s terugzien, zoals een grote bult met grond. Drie elektriciteitspalen die als een vork uit de grond steken vond NEO terug op de satellietbeelden, maar ook op foto’s die op internet staan. Daarnaast heeft het NEO hoogtekaarten van Airbus van het gebied vergeleken met de hoogteverschillen zoals die te zien zijn op de foto’s. De TU Delft heeft vervolgens uitgerekend wat de hoogtepositie van de maker van de foto is geweest.

locatie
©NEO bv, Amersfoort, Image ©2014 DigitalGlobe, Inc., DEM ©2014 Airbus Defence and Space

Wat is de locatie van de rookpluim?

NEO heeft tal van herkenningspunten op de foto’s teruggevonden op satellietkaarten. Met die gegevens konden ze, via de herkenningspunten, een lijn trekken van de positie van de maker van de foto naar de rookpluim. Toen de onderzoekers van het NEO de lijn doortrokken, zagen ze op de satellietbeelden van een paar dagen na de ramp iets bijzonders: een hoek van een gele tarweakker zag er donker uit. Om die plek beter te kunnen bestuderen heeft RTL Nieuws een hoogwaardiger satellietbeeld bij DigitalGlobe besteld. Op die beelden is te zien dat in de omgeving overal nog graan en andere landbouwproducten groeien, of dat er wordt geoogst. Alleen in die opvallende hoek, waar volgens de lijnen de rookpluim zich bevond, is het land omgeploegd.

locatie
©NEO bv, Amersfoort, Image ©2014 DigitalGlobe, Inc., DEM ©2014 Airbus Defence and Space

Corné van der Sanden van NEO zegt over deze plek: “Op het beeld voor de ramp zien we een normale akker waar tarwe op staat. Maar op deze plek, na de ramp, zien we een zwarte vlek. En die zwarte plek dat kan verbrande grond zijn. We zien hier dat er eigenlijk geen begroeiing meer aanwezig is in dit tarweveld. En je ziet ook een wal en mijn vermoeden is dat de boer de brand heeft proberen te stoppen door een wal aan te leggen.” Op beelden die door Britse krant The Telegraph kort na de ramp zijn opgenomen, zijn brandsporen op de grond te zien die overeen komen met de donkere plekken naast de omgeploegde akker die we terugzien op de satellietbeelden.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoe-onderzocht-rtl-nieuws-de-nieuwe-mh17-fotos

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/reconstructie-mh17-vanaf-hier-werd-de-buk-raket-afgevuurd

http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2014/12/22/Rapport_Rookpluim_analyse_v1.0.pdf

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top