NENnovation Awards uitgereikt

NENnovation Awards uitgereikt

Tijdens de viering van World Standards Day zijn de NENnovation Awards uitgereikt door Diederik Samsom. Dit jaar is de NEN-award opgesplitst in drie categorieën en heeft daarom ook drie winnaars. De winnaar van de categorie klanten/commissieleden is ‘Life Cycle Vision’, de winnaar van de start-ups is ‘Nwzer’ en de winnaar van de studenten is David van de Merwe met zijn project ‘i-Botics: Human-Robot Interaction during VR mediated Teleoperation’.

De jury heeft gekeken naar: kracht van innovatie, link met normalisatie, maatschappelijke impact en marktpotentie.

Winnaar categorie klanten/commissieleden
Life Cycle Vision heeft een digitaal systeem ontwikkeld waarbij de relatie tussen het gebouw en installaties inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt niet alleen op het gebied van ontwerp en realisatie gedaan, maar ook op de exploitatie (onderhoud en energie/CO2). Hiermee kan dus eenvoudig op levensduurkosten worden gestuurd en zo een stap naar een circulair gebouw worden gemaakt.

Winnaar categorie start-ups
Nwzer is de eerste burgerjournalistieke website die draait door middel van blockchaintechnologie en Artificial Intelligence. Journalisten doen apart van elkaar verslag van een gebeurtenis. De Artificial Intelligence analyseert de gebruikersinformatie en wat er wel of niet met de content gebeurt.

Winnaar categorie studenten
David van de Merwe heeft een project opgezet, genaamd i-Botics: Human-Robot Interaction during VR mediated Teleoperation. Teleoperatie, het verlengen van de fysieke capaciteiten door het op afstand aansturen van een robot, is een moderne en ruim toegepaste techniek. Deze techniek biedt mogelijkheden, maar kent ook twee belangrijke beperkingen; namelijk verstoringen in signaal en niet intuïtieve beeldtechnologie.
Er wordt gekeken naar de invloed van omgevingsinformatie op taakprestatie van mens-robotteams en omgevingsbewustzijn tijdens VR-ondersteunde tele-operatie.

NENnovation Award
Dit is het tweede jaar dat de NENnovation Award wordt uitgereikt. De NEN-award is in het leven geroepen omdat normalisatie en innovatie nauw met elkaar verbonden zijn. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls.

Website NEN

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top