NEN actief in platform ‘Circulair Bouwen 2023’

NEN actief in platform ‘Circulair Bouwen 2023’

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De overheid wil vanuit de voorbeeldrol al vanaf 2023 alle opdrachten 100 procent circulair uitvragen. Dit geeft een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap. Om hier meer vorm aan te geven is het Platform Circulair Bouwen 2023 (Platform CB’23) opgericht door Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf. NEN en De Bouwcampus hebben de opdracht om dit platform vorm te geven door koplopers te verbinden met organisaties, mensen en bedrijven die willen samenwerken om de ambitie in 2050 te halen.

Een van de doelstellingen van Platform CB ’23 is om te zorgen voor verbinding. Door losse initiatieven te verbinden kunnen ze met minder inspanning effectiever innovaties realiseren, versnellen en opschalen. De wens is dus om uiteindelijk met alle betrokken partijen een gezamenlijk beeld op te bouwen en tot afspraken te komen.

Concrete acties in vijf jaar

In de naam van het platform staat het getal ‘23. Dit getal staat voor 2023 en geeft aan dat het platform start met een horizon van vijf jaar. Lang genoeg om iets op te kunnen bouwen, maar kort genoeg om ook echt tot concrete acties en resultaten te komen. Het bij elkaar brengen van markt- en kennispartijen is een essentiële voorwaarde om tot een circulaire economie te komen.

Volgende stap

In de komende maanden zal er gestart worden met een viertal werkgroepen om te komen tot gezamenlijke beelden en afspraken op het gebied van bijvoorbeeld meten van circulariteit, circulair ontwerpen en materialenpaspoort. Daarnaast zullen er een aantal ketentrajecten praktijkexperimenten ondersteund worden.

Website NEN

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top