Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau

Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau

Onlangs is de nieuwe NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd. NEN 7125 is de opvolger van NVN 7125:2011.

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden gewaardeerd in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm.

NEN 7125 geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, zoals: warmte- en koudenetten, biogasnetten, duurzaam gas via het landelijke gastransportnetwerk of duurzame elektriciteit via het landelijke elektriciteitstransportnetwerk.
NEN 7125 is een aanvulling op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor de energieprestatie van een gebouw wordt omschreven.

Na publicatie van voornorm NVN 7125 in 2011 heeft de markt een aantal jaren kunnen wennen aan en werken met deze bepalingsmethode. Zowel deze praktijkervaringen als de ontwikkeling van nieuwe technieken hebben een duidelijke rol gespeeld bij de doorontwikkeling van de voornorm naar een norm.

Het normontwerp van NEN 7125 is medio 2015 voor commentaar gepubliceerd. Marktpartijen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om commentaar te leveren. In totaal zijn er over de negentig commentaren/opmerkingen gemaakt.

De normcommissie heeft de ingezonden commentaren besproken en de commentaargevers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht. Hierop is door enkele betrokken commentaargevers bezwaar gemaakt. Zorgvuldige afhandeling van de ingediende bezwaren met de stakeholders heeft de nodige tijd gevraagd.

Inhoudelijk

De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van NVN 7125 zijn:

  • het elimineren van beleidsmatige keuzes in de norm;
  • aangepaste bepaling van de distributieverliezen voor warmte- en koudenetten;
  • aangepaste waardering van warmtekrachtkoppeling zonder en met derving;
  • toevoeging van de waardering van biobrandstoffen voor alle soorten warmte- of koude-opwekkers;
  • toevoeging van de waardering van biogasnetten;
  • koppeling tussen specifieke gebruikers en nieuwe opwekkers in warmte- of koudenetten;
  • toevoeging van de bepaling van de CO2-emissie.

De waardering van EMG-maatregelen bij bestaande bouw is momenteel alleen mogelijk met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring. Omdat een gebiedsmaatregel (bijvoorbeeld stadsverwarming) zowel energie levert aan nieuwbouw als bestaande bouw en een nieuw gebouw bij oplevering geldt als een bestaande gebouw, is het hebben van een gecontroleerde kwaliteitsverklaring voor de leverancier van de energie ook bij nieuwbouw vrijwel een praktische voorwaarde geworden.

Het opnameprotocol EMG (ISSO-publicatie 75-4) is ontwikkeld om na te gaan of de energetische prestatie, berekend volgens NEN 7125 en vastgelegd in een kwaliteitsverklaring, in werkelijkheid ook gerealiseerd is. Aan de hand van dit opnameprotocol kan nagaan worden of alle maatregelen op gebiedsniveau zo zijn gerealiseerd dat aannemelijk kan worden gemaakt dat de geclaimde energieprestatie van de gebiedsmaatregelen gehaald kan worden. Als de geclaimde prestatie op de kwaliteitsverklaring van de gebiedsmaatregelen voldoende is onderbouwd, wordt de kwaliteitsverklaring opgenomen in de database ‘Gecontroleerde verklaringen’ van het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid BV (BCRG).

De nieuwe NEN 7125:2017 wordt gelijktijdig met het wijzigingsblad A1 bij NEN 7120 gepubliceerd.

 

Website NEN

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top