Nauwkeurige meetdata: duurzamer en winstgevender

Nauwkeurige meetdata: duurzamer en winstgevender

In het verleden werd vaak gedacht dat duurzaamheidsmaatregelen duur zijn en afbreuk doen aan de kernactiviteit. John Fraser, president voor het VK en de Benelux bij Hexagon Geosystems, is echter van mening dat focus op duurzaamheid concreet tijd en geld kan besparen en bedrijven een concurrentievoordeel kan bieden.

 

Zoals veel bedrijven tegenwoordig heeft Hexagon AB ambitieuze duurzaamheidsdoelen. We zijn bijvoorbeeld vastbesloten om tegen 2030  CO2-neutraal te zijn in onze Scope 1- (directe uitstoot) en 2-emissies (ingekochte energie), en al onze directe leveranciers zullen tegen 2023 worden onderworpen aan duurzaamheidsaudits. Het draait echter niet alleen om onze uitstoot. Hexagon werkt hard aan de ondersteuning van de eigen klanten om deze duurzamer te laten werken. Dit is belangrijk, want ze hebben al genoeg aan het hoofd en staan al genoeg onder druk, en alle oplossingen die helpen om de CO2-uitstoot terug te dringen zijn een bonus. Met onze producten en diensten maken we het eindgebruikers niet alleen makkelijker om hun eigen duurzaamheidsdoelen te halen, maar helpen we ze ook bij het winnen van tenders, omdat het duurzaam uitvoeren van werkzaamheden steeds vaker steeds zwaarder meeweegt bij de gunning.

We ondersteunen onze klanten op drie belangrijke manieren. In de eerste plaats helpen we ze om in een keer één realiteit vast te leggen. Daarnaast leveren we betere gegevens, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Ten slotte helpen we ze om efficiënter en duurzamer met de data om te gaan.

Realiteit vastleggen
Bij Hexagon Geosystems draait alles om het digitaal vastleggen, meten en visualiseren van de fysieke wereld. Onze klanten kunnen van elke locatie snel een digitale tweeling creeren, zodat ze deze kunnen testen en modelleren, of eindeloos opnieuw kunnen bezoeken, zonder fysiek aanwezig te zijn.

Wie de realiteit in één keer op de meest efficiënte en effectieve manier kan vastleggen met de juiste precisie, kan ook vertrouwen op deze registratie. Dit bespaart vervolgens tijd en geld omdat het daarmee voor lange tijd niet nodig zal zijn om de ingewonnen gegevens opnieuw vast te leggen. Dankzij onze end-to-end digitale workflows kunnen projecten sneller en met minder nabewerking worden voltooid, iets wat niet alleen goed is voor de productiviteit en winstgevendheid, maar ook voor de duurzaamheid.

Het is mogelijk om de precieze locatie van ondergrondse nutsvoorzieningen en omliggende kenmerken vast te leggen in een fractie van de tijd die er in het verleden voor nodig was – waarbij  zowel de situatie boven als onder de grond is vastgelegd. Met deze realtime informatie kunnen de uiteenlopende belanghebbenden vervolgens snellere, beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Door het aantal benodigde bezoeken aan de projectlocatie sterk te verminderen en fouten bij het inwinnen te elimineren, kunnen grote besparingen worden gerealiseerd in termen van tijd, geld, voertuigemissies en afval.  Er zal in de toekomst minder onderhoud nodig zijn en dat onderhoud zal ook duurzamer zijn, omdat de werknemers direct naar de juiste locatie kunnen gaan.

Betere data
De meeste organisaties staan onder zware druk met budgetten, planningen en de vraag naar steeds complexere probleemoplossing. We spelen als Hexagon AB hierop in door de manier waarop we onze producten en diensten ontwerpen, maar ook door mee te denken in de sectoren waarvoor we werken. We leveren bijvoorbeeld laserscanning- en GNSS-apparatuur aan politiediensten voor een reeks toepassingen, waaronder het onderzoek bij ernstige verkeersongevallen. De maatschappelijke kosten door verkeersongevallen werden door het SWOV geschat op 17 miljard euro in 2018. Het is dus bijzonder nuttig dat onze technologie verkeersongevallenanalyseteams in staat stelt om de plaats van het ongeval binnen enkele minuten nauwkeurig vast te leggen in plaats van enkele uren: door de tijd die hiermee wordt bespaard, kunnen wegen na een ongeluk veel sneller weer open en wordt de economische schade door filevorming geminimaliseerd. Maar dat is verre van het hele verhaal. De milieuschade bedraagt namelijk jaarlijks 7 miljard euro. Hoewel de files in 2020 door de coronapandemie met 68.1 procent zijn gedaald, wordt zo´n dertig procent van de files nog veroorzaakt door incidenten en ongevallen, volgens de rapportages over het rijkswegennet. Dit betekent dat duizenden voertuigen kruipend of stilstaand, hun stationair draaiende motoren koolstofdioxide, stikstofdioxide en fijnstof uitstoten in de atmosfeer. Het verkeer in beweging houden, beschermt onze longen en beschermt de planeet tegen klimaatverandering.

Duurzame aanpak
Door het mogelijk te maken om bouwprojecten zeer nauwkeurig in te winnen, stellen we onze klanten in staat de ecologische voetafdruk van hun projecten te verkleinen. Soms gaat dat over het verminderen van de uitstoot, zoals ik eerder aanhaalde. Precieze meetdata helpen om bouwworkflows efficiënter te maken. In één keer op de juiste hoogte graven en materiaal slechts één keer verplaatsen zorgt voor een lager brandstofverbruik en een hogere productiviteit. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk kan echter ook gaan over het elimineren van verspilling. Of een bedrijf nu een tunnel boort of de fundering voor hoogbouw stort, een organisatie kan het zich niet veroorloven een fout te maken. Helaas worden er echter nog steeds fouten genoeg gemaakt in de bouw, meestal menselijke fouten. En hoewel het maken van fouten inderdaad heel menselijk is, kunnen ernstige fouten jaren vertraging en miljarden extra kosten tot gevolg hebben.

Nauwkeurige meetdata helpen om de foutmarges te verkleinen. Dit heeft gevolgen voor de hele toeleveringsketen: het betekent minder productie en fabricage, minder transport van staal en beton en minder afval dat naar de vuilstort moet worden afgevoerd. Het betekent dat er minder zware machines op de bouwplaats nodig zijn – zoals graafmachines, bulldozers, heimachines, dumptrucks, walsen en kranen – wat resulteert in minder uitstoot en een langzamere afschrijving van dat materieel.

Het is duidelijk dat dit alles, naast de impact op het milieu, positieve effecten heeft op de reputatie van de uitvoerende partij, de tevredenheid van de eindklant en publiek, en de winstgevendheid. Bovendien worden boeteclausules voor tijdsoverschrijdingen vermeden, zodat de winst groter is dan alleen het terugdringen van de directe kosten.

Al met al ben ik ervan overtuigd dat aandacht voor duurzaamheid niet alleen betere resultaten oplevert voor onze planeet, maar ook voor bedrijven. Daarom werkt Hexagon er voortdurend aan om klanten te ondersteunen bij het focussen op duurzaamheid vanaf het begin tot het einde van elke workflow.

John Fraser is president voor het VK en de Benelux bij Hexagon Geosystems.

Website Hexagon

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top