Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016

Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016

In de graafketen heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Door betere samenwerking voorkomt men veel graafschades.

Sinds het vorige KLO-congres in 2013 is het aantal graafschades dan ook gedaald, maar om de doelstelling van het Kabel en Leidingen Overleg (KLO) voor 2018 te halen is er nog een extra inspanning nodig. Het aankomende KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 van het heeft als thema: ‘Iedereen is verantwoordelijk als het gaat om voorkomen van graafschade’ en vindt plaats op 2 november 2016 in het Hart van Holland te Nijkerk.

Veranderingen

De graafketen is volop in beweging. Steeds meer mensen raken betrokken bij de ontwikkelingen van de WION, INSPIRE, KLIC-WIN en de CROW 250. De komende maanden gaat er veel veranderen: de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) wijzigt. Er komt een nieuw KLIC-systeem en een nieuwe CROW 250 (richtlijn zorgvuldig graafproces). Tijdens het congres worden de aanwezigen bijgepraat onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter bij over deze ontwikkelingen. Tijdens de lunch en na afloop is er volop ruimte om kennis en ervaringen met vakgenoten uit te wisselen.

Informatiemarkt

Tijdens het congres is er een informatiemarkt, waar organisaties die actief zijn op gebied graafschade voorkomen zich presenteren.

Voor wie is het congres?

Het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 is bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met WION en het werken aan ondergrondse infrastructuur, zoals beheerders van de ondergrond en/of ondergrondse infrastructuur en vergunningverleners, zoals gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat, opdrachtgevers van graafactiviteiten en ingenieursbureaus, kabel- en leidingbeheerders, netbeheerders aannemers, werkvoorbereiders, grondroerders, bestuurders op gebied van ruimtelijke ordening, ondergrondse infrastructuur en bodembeheer, serviceproviders en opleidingsinstituten.

Website KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top