Monitoring leidingbeheer Gasunie

Monitoring leidingbeheer Gasunie

In 2018 is NEO, specialist in geo-ICT en aardobservatie uit Amersfoort, gestart met een opdracht voor het monitoren van leidingtracés van gas-transportleidingen.

In opdracht van Gasunie worden leidingtracés gemonitord en relevante veranderingen in de omgeving in beeld gebracht. Hiermee wordt het proces ondersteund om een veilige en ongestoorde ligging van de leidingen in deze leidingtracés te waarborgen. Het bijhouden van veranderingen in de omgeving op luchtfoto’s en satellietbeelden bespaart kosten van veldinspecties, beperkt bijbehorende risico’s en levert aanvullende inzichten op die vanaf de grond niet zijn te krijgen.

Voorbeeld mutatie: verlengde start-/landingsbaan vliegveld Eelde (leidingtracé in rood

Periodieke controles
Gasunie voert in het kader van haar assetmanagementproces een aantal periodieke controles uit om de veilige en ongestoorde ligging van leidingen te kunnen waarborgen. Eén van deze controles bestaat uit het waarnemen van ongewenste objecten op en/of nabij de leiding. Voorheen vond deze controle plaats door een reguliere loopinspectie uit te voeren. NEO is als één van de uitvoerende partijen gecontracteerd om deze controle uit te voeren door middel van analyses op luchtfoto’s. NEO brengt daarnaast expertise op het gebied van mutatiesignalering ter tafel.

Website NEO

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top