Monitor Open standaardenbeleid 2016

Monitor Open standaardenbeleid 2016

Minister Kamp (ministerie van Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer de ‘Monitor Open standaardenbeleid 2016’ aangeboden.

De monitor laat zien in welke mate de overheid in 2016 gebruik maakte van open standaarden die zijn voorgeschreven bij ICT-aanbestedingen. Het doel van het open standaardenbeleid is de brede adoptie van open standaarden door alle overheden.

Bevindingen monitor 2016

Open standaarden zijn een voorwaarde voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen overheid, burgers en bedrijven. De monitor stelt onder andere dat er de afgelopen jaren goede resultaten zijn geboekt. En vooral dat het belangrijk is om deze verbetering vast te houden en door te zetten, om voor alle ICT-aanbestedingen aan de open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst te kunnen voldoen.

Verder laat de monitor zien dat in 2016 in 73% van de aanbestedingen is gevraagd om een of meer relevante standaarden van de verplichte lijst. Voor de eerste helft van 2016 is een groei te zien in de toepassing van veiligheidsstandaarden van gemiddeld 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Aandachtspunt is dat alle betrokken partijen blijven meedoen.

Forum Standaardisatie

Het Forum Standaardisatie geeft uitvoering aan het open standaardenbeleid door het gebruik ervan te bevorderen. Omdat open standaarden niet software-specifiek zijn, kunnen ze door iedere leverancier worden ingebouwd in ICT-systemen. Daarnaast verbeteren ze de digitale uitwisseling van gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, burgers en bedrijven. Uiteindelijk bespaart kosten en verlicht het administratieve lasten.

PDF Kamerbrief over Voortgang open standaarden 2016

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top