Mogelijkheden satellietdata nog niet algemeen bekend

Mogelijkheden satellietdata nog niet algemeen bekend

GeoBusiness NL en NSO organiseren workshops

 

Op dinsdag 9 maart 2021 vond de workshop Klimaatadaptatie en Satellietdata plaats als tweede evenement van een vierdelige serie die als doel heeft om het gebruik van satellietdata binnen het geo-werkveld te vergroten. De organisatie van deze workshops is in handen van het Netherlands Space Office (NSO) en GeoBusiness NL en het geheel werd dan ook live gestreamd vanuit de Space Expo in Noordwijk. Anke van Dellen en Camille van der Harten van GeoBusiness NL en Jasper van Loon van NSO vertellen over dit initiatief. 

Door Lambert-Jan Koops

De eerste workshop van GeoBusiness NL en NSO vond online plaats in oktober 2020 vanuit de Space Expo in Noordwijk.

De rijksoverheid stelt zich ten doel om in 2050 de energievoorziening helemaal duurzaam te hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Deze energietransitie is een stevige uitdaging die alleen kan slagen als de effecten van maatregelen goed worden gemonitord. In hoeverre kunnen data die satellieten leveren daarbij helpen? NSO en GeoBusiness NL willen de werkvelden van ruimtevaart, energietransitie en geo-informatie met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de benodigde informatievoorziening.
Deze reeks workshops van GeoBusiness NL en NSO hebben als doel het gebruik van satellietdata te vergroten. Het zijn verkenningen van de mogelijkheden die satellietdata bieden als toegevoegde waarde bij de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment, zoals de Energietransitie, klimaat en klimaatadaptie, Gezondheid en zorg, Landbouw en voedsel, Veiligheid, Duurzame mobiliteit en Stikstofreductie en natuurherstel.

Samenwerking
Van der Harten vertelt hoe de samenwerking tussen GeoBusiness NL en NSO is gestart: “Het is begonnen op de nieuwjaarsreceptie van 2020, waar Harm van de Wetering, directeur van NSO, opriep tot meer samenwerking met betrekking tot het gebruik van satellietdata. Samen met Rob Beck van Neo hebben wij dit toen opgepakt en nadat we het met het NSO hadden opgenomen, kwamen we al sparrend tot het idee om nu eens een keer niet de gebruikelijke partijen te benaderen, maar de sectoren en gebruikers te zoeken die nog niet weten wat er precies mogelijk is op dit gebied. Er zijn namelijk nog genoeg organisaties die met problemen worstelen die door slim gebruik van satellietdata te verhelpen zijn. Het idee was dan ook dat alle deelnemers bij deze bijeenkomsten in kleine groepjes samen met aanbieders zouden nadenken over wat zij zelf nodig hadden voor hun specifieke situatie. Helaas moesten we deze persoonlijke benadering loslaten toen we het evenement online moesten houden onder invloed van de coronamaatregelen. Het thema Energietransitie en Satellietdata bleef daarbij wel gehandhaafd, maar het evenement stond toch niet in het teken van matchmaking zoals we dat oorspronkelijk bedacht hadden.”

Publieksparticipatie
De eerste workshop van GeoBusiness NL en NSO vond plaats in oktober 2020. Hierbij stond zowel de informatiebehoefte over de gebouwde omgeving centraal, alsook de informatiebehoefte die hoort bij de monitoring van de effecten van verschillende maatregelen voor natuur en landbouw. Marja Exterkate, statistisch onderzoeker van CBS namens VIVET, en Jaya Sicco Smit, strategisch adviseur duurzaamheid bij Vivare, deelden hun ideeën tijdens hun presentaties, en bij het rondetafelgesprek onder leiding van Douwe Blanksma, bestuurslid GeoBusiness NL en directeur Ruimteschepper, werd duidelijk dat een online bijeenkomst ook zo zijn voordelen had, omdat de kijkers makkelijk konden reageren en zo actief deel konden nemen aan het gesprek.

Tijdens de maartsessie die in het teken stond van klimaatadaptatie was er tijdens het rondetafelgesprek onder leiding van Rob Steneker, bestuurslid GeoBusiness NL en MD Visma Roxit, ook vooral weer aandacht voor de informatievoorziening, waarbij de deelnemers werd gevraagd welke data ze nu het meest zou helpen. Dit gesprek was het afsluitende onderdeel van de workshop, daarvoor waren er al verschillende presentaties gegeven. Zo vertelde Deltacommissaris Peter Glas over de klimaatadaptatie en de uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd op dit gebied en sprak de in klimaat gespecialiseerde Deltares-hydroloog Frederiek Sperna Weiland over de toepasbaarheid van data in relatie tot klimaatadaptatie. Ook Harm van de Wetering en Arnold Wielinga van RHDHV droegen een steentje bij aan het programma.

Grote belangstelling
Met de twee georganiseerde workshopevenementen zijn GeoBusiness NL en NSO dus halverwege het programma. Van Dellen is vooralsnog tevreden over de aandacht die er was: “We dachten in eerste instantie dat we het online klein moesten houden, maar de belangstelling was veel groter dan we verwacht hadden. De beide workshops trokken tussen de honderd en honderdvijftig bezoekers uit echt alle kanten van het geo-werkveld. Dus niet alleen bedrijven, zowel leden als niet-leden van GeoBusiness NL, maar ook gemeenten, waterschappen, RVO, universiteiten en provincies. Het was mooi om te zien hoe breed de doelgroep was die we aanspraken.”
Ook Van Loon is blij met de belangstelling: “De reden om dit allemaal te organiseren is dat we graag het misverstand willen wegnemen dat het gebruik van satellietdata iets ingewikkelds is wat alleen weggelegd is voor specialisten. Dat is echt iets van vroeger. Tegenwoordig zijn de data gebruiksvriendelijk beschikbaar en is de datastroom goed geregeld. Natuurlijk is het nog wel nodig om goed na te denken over welke data voor een organisatie nuttig zijn, welke software nodig is voor het bewerken en hoe de workflow eruit moet zien, maar dat zijn oplosbare zaken, zeker als de juiste partijen bij elkaar gaan zitten.”

De tweede workshop Klimaatadaptatie en Satellietdata vond plaats op 9 maart 2021 en werd ook uitgezonden vanuit de Space Expo in Noordwijk.

Vervolg
Momenteel zijn er nog geen nieuwe workshops gepland, maar zowel Van der Harten als Van Loon benadrukken dat ze zeker zullen worden georganiseerd. “Het hangt een beetje af van de ontwikkelingen rondom corona en de bijbehorende beperkingen”, zo stelt Van Loon.

“We willen het toch echt graag weer live doen en we verwachten dat dit pas na de zomer weer kan.” Van der Harten wil daar graag op wachten: “Met de workshops willen we toch het liefst matchmaking faciliteren en ervoor zorgen dat partijen pilots met elkaar opzetten. Dat lukt gewoon veel beter als mensen elkaar live ontmoeten.”

Website Geo Business

Website Space Office

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top