MMS 2.0: verwerking wensen en verbetervoorstellen

MMS 2.0: verwerking wensen en verbetervoorstellen

Sinds MMS, het Mutatie Meld Systeem van het SVB-BGT is ontworpen en gebouwd hebben zich in het landschap van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diverse ontwikkelingen en verschuivingen voorgedaan die tot gevolg hebben gehad dat de opzet en werkwijze van MMS niet meer zo goed aansluiten bij de eisen die er vanuit het huidige gebruik aan gesteld worden.

Zo komt er vanuit Verbeterdekaart een groeiende stroom terugmeldingen op de BGT in MMS terecht die door de bronhouders snel en efficiënt verwerkt moeten kunnen worden. Ook wordt MMS gebruik als communicatieplatform in landelijke processen zoals het Opvullen van de BGT. Dit alles heeft ertoe geleid dat er hoge eisen worden gesteld aan de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en flexibiliteit van MMS. Hoewel er ontwikkelingen gaande zijn waardoor commerciële marktpartijen binnen hun BGT-pakketten functionaliteit beschikbaar kunnen gaan stellen voor het opvoeren en beheren van meldingen, zal MMS nog voor langere tijd beschikbaar moeten blijven als landelijk beschikbaar communicatieplatform voor bronhouders en voor het wettelijk verplichte afhandelen van terugmeldingen op de BGT.

Voorstellen van de klankbordgroep
Samen met de hiertoe opgerichte ‘MMS Klankbordgroep’ is een inventarisatie gedaan van wensen en verbetervoorstellen met betrekking tot MMS. Kort samengevat komen deze hierop neer: Een compacte en flexibele procesflow (minder stappen, omkeerbaarheid). Overzichtelijke scherm-layout en vereenvoudigde navigatie. Kaart-georiënteerd werken. Groepsgewijs verwerken van mutatiemeldingen. WFS-services. Tussen juli en oktober 2018 zal dit gerealiseerd worden als ‘MMS 2.0’. Wie ook een bijdrage wil leveren in deze klankbordgroep, neemt contact op met André Boom van het SVB-BGT.

Stapsgewijs
Deze realisatie vindt stapsgewijs plaats, waarbij elke stap eerst beoordeeld en getest wordt door de MMS Klankborgroep voordat deze in productie genomen wordt. Elke maand is een release te verwachten die al nieuwe functionaliteit bevat. De klankbordgroep bewaakt deze stapsgewijze ontwikkeling en kan bijstellingen voorstellen, die in de volgende stap kunnen worden meegenomen. Door deze ‘agile-werkmethode’ wordt voorkomen dat er een discrepantie ontstaat tussen het eindproduct en de gebruikerswensen die de uitgangssituatie vormden. Tussen juli en eind oktober wordt gewerkt aan de volgende planning: Sprint. Bouwfase, afgesloten met demo. Testfase, afgesloten met productiegang.

Website SVB-BGT

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top