Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De openings- en sluitingsdata voor 2017: 11 april 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor de kleine instrumenten: Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten en de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars (afhandeling op volgorde van binnenkomst), 30 juni sluiting (17.00 uur) sluiting van de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars, 3 juli 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe), 7 september 2017 (17.00 uur) sluiting MIT voor de kleine instrumenten en de R&D samenwerkingsprojecten.

Wijzigingen MIT 2017

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000. De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio komen op de website zodra de regelingen van de regio’s zijn gepubliceerd. De loketwijzer is al aangepast met de meest actuele informatie voor 2017. In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar. Op deze regeling zijn subsidiesperegels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

Website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top