Ministerie certificeert cloud-VRI’s Sweco en Siemens

Ministerie certificeert cloud-VRI’s Sweco en Siemens

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de cloud-VRI van Siemens Mobility en ingenieursadviesbureau Sweco gecertificeerd. In Helmond start binnenkort een pilot waarin de complete functionaliteit van deze vooruitstrevende technologie wordt aangetoond.

 

Verkeersregelinstallaties (VRI’s) regelen verkeersstromen op kruispunten. Tot nu toe stond de regelcomputer altijd langs de kant van de weg. Met de cloud-VRI hebben Siemens Mobility en Sweco de intelligentie uit deze besturingskast overgeheveld naar een centrale computer in de cloud. Siemens leverde de besturingstechnologie en Sweco de ITS-applicatie. De cloud-VRI is ontwikkeld in het kader van Talking Traffic, een initiatief van overheid en bedrijfsleven om samen te komen tot slimme verkeerstoepassingen.

Mijlpaal
“Nooit eerder is de ontwikkeling van intelligente VRI’s zo ver gegaan”, vertelt Eddy Verhoeven, product owner bij Siemens Mobility. “Bij soortgelijke projecten in het buitenland was de functionaliteit van de VRI nog steeds verdeeld over de besturingskast en het internet. Met onze 100% cloud-oplossing kunnen we het verkeer eenvoudiger, goedkoper en real time regelen. De regelprogramma’s in de huidige automaten zijn vaak 15 tot 20 jaar oud, waardoor men eigenlijk een verkeersbeeld van 15 jaar geleden aan het regelen is. Met de cloud-VRI wordt het eenvoudiger dan ooit om het verkeersbeeld te regelen op basis van de actuele verkeersstromen.”

Pro-actieve regeling
Cloud-VRI’s kunnen weggebruikers die een kruispunt naderen informeren over de verwachte tijd tot het verkeerslicht op groen, rood of geel springt en op basis daarvan snelheidsadviezen te geven. Deze proactieve verkeersregeling wordt met het oog op toekomstige zelfrijdende auto’s steeds belangrijker. “We kunnen hierdoor ook de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming verbeteren en het brandstofverbruik reduceren”, aldus Jeroen Brouwer, projectmanager Smart Traffic bij Sweco.

Website Siemens

Website Sweco

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top