Met Store Share View naar de cloud

Met Store Share View naar de cloud

Data naar de cloud brengen om een betere samenwerking te realiseren, is tegenwoordig eerder een must dan een keuze. Maar veel ondernemingen zitten nog met vragen, zoals de weg die ze moeten kiezen en wat de juiste ‘verhouding’ is. Eplan biedt ondersteuning aan en heeft een antwoord ontwikkeld op dat soort vragen.

Deze oplossing − gebaseerd op Microsoft Azure − is een dienst die Eplan-projecten naar de cloud brengt. Tegelijkertijd vormt de oplossing de basis voor toekomstige cloud-to-cloud-koppelingen. Als eerste deel presenteerde Eplan op de Hannover Messe 2018 de functie van Store Share View waarmee projecten kunnen worden bekeken, gecontroleerd en becommentarieerd via een redlining workflow. Van hieruit begeleidt Eplan zijn klanten stap voor stap op weg naar de cloud. Engineers maken gebruik van een centrale databron, waarmee Eplan-data op een eenvoudige manier beschikbaar zijn voor iedereen die bij een project betrokken is (ook voor processen die pas later in de keten volgen). De data zijn universeel toegankelijk: vanaf elk toestel, vanuit elke locatie en onafhankelijk van een Eplan-installatie.

Store Share View
De nieuwe integratie naar de Eplan Cloud is beschikbaar vanaf versie 2.8. Engineers kunnen vanuit het platform het schemaproject in de cloud beschikbaar maken voor bedrijfsprocessen die pas later in de keten volgen.

De naam Store Share View verraadt eigenlijk al wat klanten kunnen verwachten: Eplan-projecten kunnen in de cloud worden opgeslagen (Store) en zijn beschikbaar voor iedereen die bij het project betrokken is (Share) om het op elk moment te kunnen bekijken (View). Er is geen enkele installatie nodig − zelfs de klassieke View-installatie niet, die tot dan toe hiervoor noodzakelijk was. Inloggen, het project bekijken, met de redlining-functie opmerkingen plaatsen en de voortgang van het proces aangeven − zo eenvoudig kunnen gebruikers hun eerste stappen in de projectomgeving in de cloud zetten. Het systeem is zo ontwikkeld dat alle benodigde Eplan-projectinformatie in de cloud als een centrale informatiebron beschikbaar is. De engineeringskennis wordt daarbij tegen ongeautoriseerde toegang beschermd door de opties in het toegangsbeheer. De rechtentoekenning zelf ligt in handen van de desbetreffende afdeling van de klant.

Dit is pas de eerste stap die de Eplan Platform-gebruikers naar de cloud maken − maar het is wel een belangrijke. Afdelingen die later in het engineeringsproces volgen (zoals de paneelbouw of inbedrijfstelling) en daarbij schema-informatie nodig hebben, moesten in het verleden duizenden pagina’s documentatie printen. Een papierloze workflow is niet alleen kostenbesparend, maar zorgt tevens voor een enorme kwaliteitsverbetering. Een ander doorslaggevend aspect zijn de samenwerkingsmogelijkheden. Met Store Share View − de eerste stap van Eplan’s cloudconcept − hebben ook externe deelnemers toegang tot data, mits ze daarvoor toegangsrechten hebben gekregen. De infrastructuur voor samenwerking is beschikbaar via de cloud; een afdeling hoeft geen langdradig proces voor projectoverdracht meer te doorlopen. Onderleveranciers kunnen eenvoudigweg een webbrowser gebruiken om het project in de meest actuele status te bekijken. Een ander praktisch voordeel: er zijn alleen actuele gegevens beschikbaar en wijzigingen worden gedocumenteerd door middel van een makkelijk te beheren redlining workflow, waarmee mogelijke foutoorzaken voorgoed tot het verleden behoren. De samenwerking met onderleveranciers wordt zo sterk vereenvoudigd. Daarnaast worden de workflows geoptimaliseerd.

Store Share View
Het schemaproject dat door de Eplan-gebruiker wordt gedeeld, wordt via een webbrowser als een voorbeeld beschikbaar voor productie. Apparaatdetails worden eenvoudig en transparant ter beschikking gesteld – door een apparaat in het schema te selecteren, worden deze zichtbaar.

Koppelingen met PDM/PLM blijven bestaan

Als een onderneming nieuwe software wil aanschaffen, wordt vaak meteen de volgende vraag gesteld: wat gebeurt er met mijn bestaande koppelingen met de IT-infrastructuur? Voorbeelden hiervan zijn interfaces naar PDM- of PLM-systemen, die vaak geüpdatet of aan nieuwe software aangepast moeten worden. Over deze vraag heeft Eplan ook nagedacht bij de ontwikkeling van Store Share View: de bestaande koppelingen met het Eplan Platform blijven ongewijzigd. Er is geen enkele aanpassing van bestaande integraties nodig, omdat de Eplan-projecten zoals gecreëerd in engineering de bron zijn voor Store Share View, wat wijzigingen aan de gegevensopslag voor het bronproject onnodig maakt.

Innovatief bedieningsconcept

Software moet niet alleen functioneel, maar ook zo prettig mogelijk in het gebruik zijn en ondersteuning bieden bij alles wat de gebruiker nodig heeft. Het bedieningsconcept is geavanceerd en volledig gericht op eenvoud. Touchpad, muis of active pen: alle bedieningstechnieken zijn mogelijk en dat geldt uiteraard ook voor alle gangbare eindapparaten − van PC tot touchscreen of mobiele apparaten. Dit biedt veel flexibiliteit in tijden waarin de engineering steeds meer in het teken van de globalisering staat. Dankzij de 24-uurs beschikbaarheid van de clouddiensten heeft elke projectdeelnemer altijd en overal toegang tot de data.

Store Share View
Wijzigingen kunnen worden gedocumenteerd en doorgegeven aan de Eplan-gebruikers die de modificaties kunnen doorvoeren, ondersteund door een lijst − moeilijkheden door onleesbare handschriften behoren daarmee tot het verleden.

Website EPLAN Software & Service

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top