Merkator nu ook software-ontwikkelaar

Merkator nu ook software-ontwikkelaar

Nieuwe afdeling naast consultancytak

Niet langer alleen een detachering- en consultancybedrijf, maar ook een Geo-software-ontwikkelaar zijn, dat is het doel dat Merkator zich gesteld heeft. Het bedrijf nam hiervoor reeds in 2015 de eerste acties en lanceerde ondertussen al verschillende producten waaronder het GeoMerk met de KLIC/KLIP/KLIM digitale ontzorging van bijna honderd klanten op Benelux-niveau.

Door Lambert-Jan Koops

John Joosten, salesmanager bij Merkator: “Het verkopen van eigen softwaretoepassingen ligt in het verlengde van de bestaande activiteiten van Merkator.”

Merkator is een bedrijf dat zich van oudsher richt op de Geo-ICT-processen voor de Overheid, Transportsector, Netbeheerders en Telecomsector. Het Nederlandse filiaal werd opgericht in 2008 en in 2011 ging de Belgische tak van start, met daarbij de afspraak dat beide organisaties onder dezelfde naam opereren, maar onder de motorkap wel gescheiden bedrijven blijven. Voor beide ondernemingen geldt dat de focus vanaf de start altijd heeft gelegen op consultancy en detachering. Daar is dus sinds kort verandering in gekomen”, zo vertelt John Joosten, salesmanager bij Merkator. “Merkator is begonnen met het verkopen van eigen softwaretoepassingen om specifieke workflows met een locatiecomponent op te lossen. Dat was niet zozeer een grote verandering in de koers van het bedrijf, maar lag een beetje in het verlengde van de bestaande activiteiten. Bij het uitvoeren van een project bij klanten komt het regelmatig voor dat onze consultants iets moeten programmeren. Dat is meestal iets kleins en specifieks, maar soms ontwikkelt een dergelijk software-onderdeel zich tot een volwaardige oplossing die ook door andere partijen goed zou kunnen worden ingezet. Een goed voorbeeld daarvan is Eagle, een gemeentelijke oplossing voor het aanvragen en verwerken van digitale vergunningen voor innames van de openbare ruimte inclusief werkzaamheden van grondroerders en recreatieve evenementen groot en klein. In België rekenen ondertussen meer dan vijftig gemeenten en steden op deze SaaS-oplossing van Merkator met de verwachting dat dit snel kan verdubbelen.

Andere bedrijfsvoering 
Er staan inmiddels ook andere producten op het programma, zoals oplossingen die bijkomende functionaliteit bieden op KLIC- en WIBON-gebied. Het vergt van Merkator echter wel een aanpassing in de bedrijfsvoering om software te kunnen leveren, zo heeft Joosten gemerkt. “De investeringscurve van detachering ziet er heel anders uit dan die van productontwikkeling en vereist allerlei beslissingen, bijvoorbeeld over de vraag in welke mate onze medewerkers ingezet moeten worden voor projecten van derden of voor de ontwikkeling van de eigen software. Om te voorkomen dat de ontwikkel- en detacheringsactiviteiten met elkaar concurreren hebben we dan ook in 2018 een team geformeerd in Zaltbommel, dat zich exclusief bezighoudt met de ontwikkeling van onze producten. Een team van zeven Geo-IT-ontwikkelaars, die hun aandacht fulltime kunnen richten op de software. Uiteraard hebben ze nog veel contact met onze consultancy-afdeling, maar dat is vooral voor de kennisdeling door het uitwisselen van ideeën voor nieuwe functies en programma’s en innovatieprojecten. Het voordeel is dat ze zowel in de markt zitten als bij onze klanten.”

 

De Bestekchecker is een app die tot stand is gekomen dankzij het samenwerkingsverband tussen Merkator en de gemeente Breda. 

Bestekchecker
Een ander voorbeeld van een nieuw softwareproduct dat is uitgewerkt door het nieuwe ontwikkelteam van Merkator is een veelzijdig en nuttige app die tot stand is gekomen dankzij het samenwerkingsverband tussen Merkator en de gemeente Breda: de Bestekchecker. Joosten legt uit waarom de app nodig was en hoe deze wordt gebruikt. “Bestekken bevatten vaak allerlei details voor het beheer van de openbare ruimte, maar de uitvoering van die beheertaken wordt vaak niet zo strikt gecontroleerd. Dat heeft met name te maken met de gigantische aantallen. De gemeente Breda heeft bijvoorbeeld meer dan zevenduizend recreatieve grasvelden, die onmogelijk allemaal te checken zijn. Om toch een goede controle uit te kunnen voeren, stelt de app een representatieve steekproef op, waarbij via een slim algoritme bepaalde velden worden aangewezen die moeten worden gecheckt. De inspecteur kan vervolgens met de Bestekchecker op zijn telefoon een rondje maken langs de velden en van elke plek aangeven wat de kwaliteit van het onderhoud is. Dat geeft een goed beeld van de kwaliteit van de werkzaamheden en die gegevens kunnen weer worden gebruikt om de aannemer aan te sporen beter werk te leveren, mocht dat nodig zijn. Bovendien wordt met die steekproef meteen gecontroleerd of de grasvelden nog wel aanwezig zijn en niet toevallig veranderd zijn in asfalt.”

De Bestekchecker kan dus een handige tool zijn voor gemeenten, maar Joosten merkt erbij op dat de app ook heel anders kan worden gebruikt. “Er zijn ook gemeenten die zeggen: laat de aannemer maar de app installeren, want die gaat nu nog met een PDF naar buiten, maar met de app kan hij veel sneller en efficiënter werken. De aannemer kan er zijn werkproces mee aansturen, want hij weet precies wat hij heeft gedaan en wat hij nog moet doen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog veel andere toepassingen mogelijk binnen een gemeentelijke organisatie. Want ik noemde hiervoor de controle van grasvelden, maar de app is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld statuschecks van onkruid op verharding, klein onderhoud aan wegen en pleinen en andere CROW-beeldkwaliteitsbestekken. 

Eigenlijk is de Bestekchecker bruikbaar bij workflows die te maken hebben met het beheer van de openbare ruimte. Er zijn zelfs jongerenwerkers die de app gebruiken om daarmee hangplekken van jongeren te monitoren, om maar eens een uitstapje te benoemen.”

Samenwerking en Ontwikkelcentrum
De ontwikkeling van de software van Merkator vindt in eigen huis plaats, maar op technologisch gebied werkt het bedrijf ook samen met derden, bijvoorbeeld met de Rijksuniversiteit Groningen. “Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de manier waarop we kunstmatige intelligentie kunnen toevoegen aan onze producten en hoe we gebruik kunnen maken van bestaande open databestanden. We geloven namelijk niet meer in de supergrote applicaties waarin telkens meer data worden opgeslagen”, zo verklaart Joosten. “Ons idee is dat we de beschikbare data moeten gebruiken met behulp van slimme apps of ontsluiten via microservices, die het werk in de praktijk direct effectiever en makkelijker maken. Een dergelijke aanpak levert meteen resultaat op, want dergelijke apps of services zijn relatief eenvoudig op te zetten en hoeven daarmee ook niet duur te zijn. De ontwikkelfilosofie daarbij is vergelijkbaar met die van de Bestekchecker: een laagdrempelige oplossing moet snel de kwaliteit van het werk van de eindgebruikers kunnen verbeteren.”

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top