Meetnet in Nijmegen

Meetnet in Nijmegen

Nijmegen gaat data verzamelen over de luchtkwaliteit aan de Waalkade. Een netwerk van acht sensoren meten fijnstof en geluid van de afgemeerde schepen.

In De Volkskrant van vandaag besteedt journalist Mac van Dinther aandacht aan vervuiling door de scheepvaart in Nijmegen. Gemeente Nijmegen wil meten wat de uitstoot is van de schepen op de Waal en wat het effect is van walstroom. Doordat schepen gebruik maken van stroom aan de wal , is het niet nodig om aan de wal vervuilende dieselaggregaten te gebruiken. De Gemeente wil graag zien wat de impact is van walstroom. Daarnaast is het de bedoeling om fijnstof af te vangen, of in ieder geval te kijken in hoeverre dit lukt in een open omgeving.

Wat wordt er gemeten?
Gemeten wordt luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting Fijnstof (PM2.5 en PM10), temperatuur, vochtigheidsgraad en geluidsdruk. Bij het laatste gaat het enkel om geluidsdruk; er wordt geen geluid opgenomen. Dat is technisch ook niet mogelijk met deze sensoren. Er zit geen camera in de sensorbox, er komt geen informatie in terecht over personen.

Wat wordt er mee gedaan?
De gegevens worden verzameld en inzichtelijk via een mobiele website. Daarnaast worden uurgemiddelden vastgelegd ten behoeve van trends en analyses. Alle data worden als open data ter beschikking gesteld. Op data.smartemission.nl worden verschillende manieren aangeboden om data te bekijken, te downloaden en te analyseren.

Website Smart Emission Data Platform

Website Green Capital

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top