Markttoets digitaal stelsel Omgevingswet – Open Stelsel

Markttoets digitaal stelsel Omgevingswet – Open Stelsel

Op dinsdag 7 november 2017 organiseert Nederland ICT voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO)/ Open Stelsel.

 
Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Nederland ICT nodigt in het bijzonder het ICT-bedrijfsleven en leden van GeoBusiness Nederland uit om deel te nemen aan deze interactieve workshop.
 
Aanleiding
Digitalisering is een belangrijk instrument voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Hiervoor wordt onder meer een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit stelsel is een verzameling ICT-voorzieningen, afspraken en registraties die alle relevante regelgeving en informatie over de fysieke leefomgeving ontsluit. Het uitgangspunt is dat de overheid verantwoordelijk is voor basissoftware, de basisgegevens en –infrastructuur. Het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’. Dit wil zeggen dat het voor de markt beschikbaar is om eigen, aanvullende software te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven. De overheid en de markt zijn erbij gebaat dat er een goede aansluiting is en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen.
 
Marktconsultatie
Het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wil ten behoeve van de realisatie van het DSO bij de relevante marktpartijen toetsen of bovengenoemde achtergrondinformatie van het stelsel uitnodigt tot het (kunnen) ontwikkelen van software. Om de markt te consulteren, organiseert Nederland ICT dan ook namens het Programma op dinsdag 7 november 2017 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt het Programma een aantal open vragen voor aan de markt. Het Programma volgt een ‘agile’ ontwikkelproces. Hiervoor is afstemming met de markt belangrijk. De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen dan ook verder richting geven aan de doorontwikkeling van het stelsel.
 
Datum en locatie
De ICT Markttoets vindt plaats op dinsdag 7 november 2017 van 13.00 – 17.00 uur op een binnenkort vast te stellen locatie in Utrecht.
 
Aanmelden
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met woensdag 25 oktober 2017 aanmelden via een e-mail aan Floor Lekkerkerker van Nederland ICT (ictmarkttoets@nederlandict.nl). De volledige uitnodiging is online te bekijken, inclusief de vragen aan de markt, doelgroep en voorwaarden voor deelname. Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. En om een korte motivatie te geven welke software u in deze markt gaat (door)ontwikkelen en waarom uw organisatie inhoudelijk kan en wil participeren in de beantwoording van de vragentijdens de ICT Markttoets. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, of waar de korte motivatie ontbreekt, worden terzijde gelegd. Let op: vanwege de verwachte overinschrijving worden ‘no shows’ niet op prijs gesteld.
Uitnodiging ICT Markttoets Digitaal Stelsel Omgevingswet-Open Stelsel
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top