Manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’

Manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’

De economische toekomst van Nederland ligt in de regio’s. Dat stelt althans de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).

Een door hen opgesteld manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ werd op 6 december 2016 in de Tweede Kamer door burgemeester van Tilburg Peter Noordanus overhandigd aan Roos Vermeij, voorzitter Vaste commissie voor Economische Zaken. In dit manifest pleit de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat onder leiding van Noordanus voor meer aandacht vanuit het Rijk voor de regionale economische clusters van Nederland. “Er moeten regionale economische versnellingsagenda’s komen voor sterkere ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven”, stelt Noordanus. Het is een van de actiepunten die staan in het rapport, dat de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat op verzoek van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland opstelde. Een ander actiepunt: een jaarlijkse investering van 400 miljoen euro in de regio’s. Rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven moeten zo’n fonds gezamenlijk gaan vullen. Voorwaarde is volgens dit manifest dat er juridische speelruimte komt om extra bedrijventerreinen aan te leggen op economisch kansrijke locaties.

Urgentiebesef

De commissie met daarin onder andere ook IPO-directeur Henry Meijdam, hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en oud-staatssecretaris Co Verdaas, vindt dat het urgentiebesef over waarmee Nederland in de toekomst haar geld verdient, momenteel ontbreekt. Noordanus: “Zeker op rijksniveau is er weinig oog voor de ontwikkeling van het regionale verdienvermogen. In het nationale topsectorenbeleid ontbreekt die dimensie vrijwel volledig en ook in het bredere Rijksbeleid ontbreekt een nationale ruimtelijk-economische visie op regionale concurrentiekracht.” En dat is broodnodig, zo stelt de burgemeester van Tilburg: “Technologische ontwikkelingen veranderen fundamenteel de koers van bedrijven, de kracht van de economie en de arbeidsmarkt. Door informatisering ontstaan niet alleen minder banen, maar veranderen de banen ook van type en niveau. Daar moet ons ruimtelijk ordeningsbeleid op aangepast worden, van regulering en aanbodsturing naar het stimuleren van economische kansen.”

Clustervorming

Toonaangevende, internationaal concurrerende clusters, de kruising tussen topsectoren en regio’s, zijn daarbij een aangrijpingspunt voor de commissie. Noordanus: “Clustervorming heeft dynamische ecosystemen nodig waarin alle randvoorwaarden aanwezig moeten zijn voor de ontwikkeling van bedrijven in een soepele, actiegerichte samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dan heb ik het over randvoorwaarden als talent, toegang tot technologie, beschikbaarheid van start- en doorgroeikapitaal, fysieke vestigingscondities.”

Manifest
Bron: Greenport Westland/Oostland, Buck Consultants International, 2015.

Commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) heeft deze commissie in het leven geroepen om een advies te geven over Verdienvermogen en Vestigingsklimaat. De commissie staat onder leiding van Peter Noordanus (burgemeester Tilburg) en bestaat verder uit Friso de Zeeuw (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft), Henry Meijdam (directeur Interprovinciaal Overleg), Co Verdaas (adviseur OverMorgen, tevens bestuurlijk verkenner implementatie Omgevingswet) en Ruud Bergh (adviseur Gebiedsontwikkeling).

PDF SKBN rapport

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top