Maatvoering 52 km mastverzwaring TenneT

Maatvoering 52 km mastverzwaring TenneT

Tussen Diemen en Lelystad bevindt zich een 380kV-hoogspanningsverbinding van TenneT. Men wil de capaciteit van de verbinding verhogen en combineert deze werkzaamheden met groot onderhoud.

Dura Vermeer heeft de opdracht gekregen om de komende twee jaar de mastfundaties te verzwaren. MUG Ingenieursbureau, met ervaring in soortgelijke projecten, is door Dura Vermeer gevraagd voor de maatvoering voor de mastverzwaring.

Maatvoering masten en toegangswegen
In totaal gaat het om 155 masten en 95 aanpassingen aan mastfundaties op een traject van 52 kilometer. Voor het verzwaren van de masten ligt de aandacht niet alleen bij de mastfundaties, ook de bouwwegen ernaartoe moeten worden ingemeten en uitgezet.

Nieuwe normen
De masten krijgen nieuwe gelijders (de stroomvoerende draden) om de capaciteit te vergroten. Bovendien is de huidige hoogspanningsverbinding inmiddels bijna 50 jaar oud en vervangt TenneT ook andere onderdelen, zoals de isolatorkettingen en bliksemdraden om de levensduur van de verbinding te verlengen.

In dit kader worden ook de hoogspanningsmasten en de mastfunderingen opnieuw constructief beschouwd en die moeten daarnee aan de nieuwste normen voldoen. Dat betekent onder andere dat de funderingen verzwaard moeten worden. Hiervoor worden naast de bestaande fundering boorpalen geplaatst die de fundering vormen van nieuwe betonblokken. Die worden vervolgens weer gekoppeld aan de bestaande fundering.

Ontwerp, inmeten en uitzetten
Voor de nieuwe boorpalen wordt eerst een ontwerp gemaakt. De bestaande funderingen worden gemeten en vervolgens worden de nieuwe boorpalen erin getekend. Voor het boren worden de nieuwe palen uitgezet en na het boren worden deze nog een keer ingemeten. Op een later moment wordt er een monitoringsmeting uitgevoerd.

Treintje met ploegen
Als de nieuwe palen eenmaal zijn geplaatst, zet men de betonvoet uit. Als de nieuwe voet gestort is wordt deze ook weer ingemeten. Het is een soort treintje met werkzaamheden. In het treintje worden de bouwwegen ingemeten en aangelegd, komen er boorploegen en timmerploegen en zo gaat men van mast naar mast.

Website MUG

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top