Lopen Loont!

Lopen Loont! Is een vak-evenement in Rotterdam waar lopen in alle facetten centraal staat. De organisatie stelt zich ten doel vak-professionals met elkaar te verbinden.

Samen kijken naar, praten over en werken aan integrale oplossingen die gezondheid, mobiliteit, bewegen, leefbaarheid, verblijven combineren. Bezoekers ontmoeten collega’s uit hun eigen vakgebied, leggen verbinding met professionals uit andere domeinen, wisselen kennis, visies en visitekaartjes uit en gaan geïnspireerd én met concrete tips en actiepunten huiswaarts. Lopen Loont! vindt plaats op 4 juli 2017 in De Nieuwe Poort/ Groot Handelsgebouw | Weena 711, 3013 AM Rotterdam.

Lopen in stedelijk gebied

Lopen is van grote betekenis voor mens en maatschappij. Zo stimuleert het bijvoorbeeld een langer verblijf in binnensteden en daarmee de economie, het draagt bij aan gezondheidsdoelstellingen, verhoogt het vestigingsklimaat en vastgoedwaarde en draagt bij aan de zelfstandigheid van ouderen. En we ‘doen het’ dagelijks op weg naar ons werk, als we gaan winkelen, als we even een frisse neus willen halen, op weg zijn naar vrienden in de stad en veel, veel vaker (dan we denken). Lopen is leuk, gezond, milieuvriendelijk, ontspannend, laagdrempelig, legt een beperkte claim op de beperkt beschikbare ruimte én is voor alle leeftijden. Maar om de openbare ruimte logisch, beweegvriendelijk, toegankelijk en uitnodigend in te richten (hardware), mensen tot lopen te bewegen (software) en dit goed en duurzaam te organiseren (orgware), vraagt om een breed gedragen visie, een gecoördineerde aanpak en samenwerking tussen uiteenlopende bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers, beheerders, (binnenstads)economen, beweeg- en gezondheidsspecialisten en meer.

Website Lopen Loont!

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top