Locatietechnologie kan duurzaam ondernemen stimuleren

Locatietechnologie kan duurzaam ondernemen stimuleren

GIS helpt begrijpen waar assets zich bevinden en waarom

 

Naast de pandemie hadden we in 2020 ook te maken met bosbranden, extreme weersomstandigheden en ernstige misoogsten. Niets nieuws, maar ze vinden wel in toenemende mate plaats, vaak gelijktijdig en met steeds grotere gevolgen. Omdat ze sneller, intenser en parallel over de hele planeet plaatsvinden, hebben ze steeds meer invloed op bijna elk aspect van ons leven. De bedrijven waar we op vertrouwen voor voedsel, technologie en basisdiensten ervaren bijvoorbeeld onderbrekingen en veranderingen in hun toeleveringsketens. 

Door Miguel Lesy

Voor het kunnen reageren op de bredere uitdagingen van klimaatrisico’s is een raamwerk nodig met datarijke, slimme kaarten en realtime dashboards op basis van location intelligence.

Waar duurzaam ondernemen vroeger vooral leuk voor de pr was, is duurzaamheid inmiddels een belangrijk element in het verstevigen van de concurrentiepositie en lange termijn bedrijfsstrategie. En locatietechnologie speelt daar een, wellicht onverwachte, grote rol in.
Steeds meer bedrijven maken duurzaamheid een bedrijfsfilosofie en stellen ambitieuze doelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar een score van netto nul bereiken of reageren op de bredere uitdagingen van klimaatrisico’s is onmogelijk zonder de kruisverbanden te zien. Hiervoor is een raamwerk nodig, waar datarijke, slimme kaarten en realtime dashboards op basis van location intelligence aan de basis liggen. Het helpt namelijk om de huidige situatie te visualiseren, en vervolgens opties en resultaten te modelleren om klimaatrisico’s te verminderen en duurzaamheid te realiseren volgens de drie P’s: People, Planet en Profit.
Bedrijven die deze verantwoordelijkheden losser invullen, kunnen het ook moeilijker krijgen om het nodige kapitaal aan te trekken. Investeerders en financiële dienstverleners besteden steeds meer aandacht aan de milieu-, sociale en bestuurlijke maatstaven van een bedrijf.

De uitdagingen in de supply chain in kaart brengen 
GIS laat bedrijven beter op complexe uitdagingen inspelen. Door de geografie van bedrijfsmiddelen en andere belangrijke gegevens te visualiseren – door gebouwen, werklocaties en andere activiteiten op een kaart in 2D, 3D of zelfs 4D te plotten – zijn deze assets over een periode te analyseren. Deze geografische analyse stelt een bedrijf in staat zichzelf te zien in een lokale, regionale en mondiale context. Begrijpen waar dingen zijn en waarom, is essentieel voor het nemen van rationele beslissingen over hoe een bedrijf zijn ecologische voetafdruk kan verkleinen.

Een geografische analyse stelt een bedrijf in staat zichzelf te zien in een lokale, regionale en mondiale context.

De pandemie heeft ertoe geleid dat veel bedrijven hun volledige toeleveringsketens onder de loep hebben genomen, waarbij ze niet zelden de structuur van hun supply chain hebben herzien. Nu bedrijven dit jaar hun supply-chain-processen beginnen te verfijnen, is het van cruciaal belang na te denken over hoe duurzaamheid in allerlei aspecten is in te bouwen. Niet alleen vanuit milieuvriendelijke overwegingen; de stappen hebben ook een positief effect op de andere bedrijfsdoelstellingen.
Een retailer die bijvoorbeeld goederen van magazijnen naar verkooppunten moet verplaatsen, kan dit met GIS in kaart brengen om locaties te vinden die dichter bij elkaar liggen. Dit maakt kortere bezorgtrajecten mogelijk, die niet alleen de emissies

en verkeersopstoppingen verminderen, maar ook de reiskosten verlagen, snellere service bieden en mogelijk een hogere productiviteit opleveren. Hier is de factor tijd aan toe te voegen, waarmee met behulp van machine learning en AI bedrijven in staat zijn om te voorspellen waar de zwakke plekken in de supply chain zitten. Op basis van patronen en gebeurtenissen uit het verleden is dit beter te beheren. Location intelligence is daarmee de volgende stap in business intelligence.
Een supply chain onder handen nemen lijkt een overweldigende taak voor veel bedrijven. Verschillende markten en diverse ketenpartners maken het een complexe opgave. Het is echter geen onmogelijke taak, dankzij technologieën die kunnen helpen.

Datagestuurde verandering
Er kunnen heel veel soorten data in GIS-modellen worden ingevoerd. Bovendien kunnen die vaak realtime beschikbaar worden gemaakt. Deze gegevens, inclusief beelden van bosbranden, overstromingen, bodemsamenstelling en geologische informatie, kunnen de risicobeoordeling van locaties ondersteunen voor locaties die vatbaar zijn voor verzakkingen, overstromingen of andere natuurverschijnselen en -rampen. Daarnaast kun je de modellen uitbreiden met sensordata om bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluid te meten. Op die manier is makkelijk te meten (en dus te voorkomen) of personeel wordt blootgesteld aan schadelijke deeltjes, of dat geluid en andere soorten overlast een risico vormen voor de omgeving, zowel voor mens als dier. Het letterlijk in kaart brengen, kan leiden tot een duurzamere bedrijfsvoering in meerdere opzichten. Bovendien helpt deze aanpak bij het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor bepaalde audits, zoals energieverbruik en CO2-uitstoot, of om specifieke zaken te ontdekken, zoals een warmtelek uit een gebouw.

Een analyse van routes die worden afgelegd naar winkels.

People, Planet en Profit
Voor een duurzaam bedrijf is het belangrijker dan ooit om voor de drie P’s te zorgen. Consumenten, werknemers én investeerders zoeken bedrijven die blijk geven van zorg voor alle drie. Sommigen denken dat ‘duurzaamheid’ ten koste gaat van andere bedrijfsdoelstellingen, maar het omgekeerde is waar. Bedrijven kunnen blijven groeien en zich ontwikkelen waarbij industriële en commerciële vooruitgang in balans is met maatschappelijke en natuurlijke betrokkenheid. Tijd om dit in kaart te brengen.

Locatietoewijzing maakt kortere bezorgtrajecten mogelijk die emissies en verkeersopstoppingen verminderen, reiskosten verlagen en snellere service bieden.

 

Website Esri

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top