Locatiegestuurd beslissingen nemen

Locatiegestuurd beslissingen nemen

IMAGEM verbindt en transformeert

Het is een terugkerend thema. Binnen branche-organisatie GeoBusiness Nederland, maar ook daarbuiten: hoe zorgen we ervoor dat geo een echt integrale plek krijgt binnen het ICT-landschap in Nederland en de rest van de wereld?

Door Patrick de Groot

Locatie is een cruciale factor bij veel van de beslissingen die ondernemers, bestuurders en onderzoekers dagelijks nemen.

Aan de marktontwikkeling ligt het niet. Zo voorspelt een rapport van MarketsandMarkets een groei van de geo-informatiesector van meer dan 300 procent in 2020, vergeleken met 2015. Kansen genoeg dus! Het is ook niet vreemd, zo’n beetje iedereen, van de bestuurder van een grote organisatie tot aan de tiener met zijn eerste mobieltje, gebruikt locatiegebonden informatie. Het verschil met vroeger is, dat dat niet meer gebeurt in specialistische applicaties waar jarenlange kennis en ervaring voor nodig is, maar als onderdeel van wat men met een paar vingers op smartphone kan bedienen.

Locatie staat niet op zichzelf
Locatie is een cruciale factor bij veel van de beslissingen die ondernemers, bestuurders en onderzoekers dagelijks nemen. Tegelijkertijd is ‘locatie’ geen op zichzelf staand gegeven. Net zoals financiële KPI’s, historische onderhoudsgegevens of bevolkingssamenstelling is de locatie van een object, tracé of gebied slechts een eigenschap. Pas in de context van alle gegevens samen wordt informatie gemaakt. Locatie is daarbij in veel gevallen de verbindende factor. Tot zover geen nieuws. Echter, de benadering om een GIS neer te zetten als centrale oplossing voor al die vraagstukken, past hier niet bij. Een wethouder ruimtelijke ordening bijvoorbeeld verwacht geen GIS-applicatie als hij een budgetraming moet maken; een asset manager wil wel weten waar zijn beheerobjecten zich bevinden, maar het is geen GIS-specialist. Het gaat om overzicht, om gestuurd informeren. En daarbij moeten gegevens uit verschillende bronnen kunnen worden gecombineerd.

Effectief communiceren
‘Eenvoud’ en ‘openheid’ zijn hier de sleutelwoorden. Soms zijn ingewikkelde berekeningen nodig, maar een eindgebruiker op bestuursniveau wil in een oogopslag zien hoe de situatie ervoor staat. Het gaat om effectief communiceren, waarbij locatie ervoor zorgt dat de aandacht gevestigd wordt op een specifieke casus waar actie nodig is. Daarvoor zijn probleemspecifieke informatiestromen nodig, en dat is bijna per definitie niet een algemene kaartviewer met vele lagen, maar een geïntegreerd dashboard waarin locatie en business intelligence naadloos samenwerken, zonder dat hiervoor eerst gegevens uit andere bronnen moeten worden geïmporteerd. Dat kan alleen wanneer gebruik wordt gemaakt van een platform dat rond deze gedachte is opgebouwd. IMAGEM implementeert voor uiteenlopende processen zo’n platform op basis van Hexagon Geospatial-technologie samen met partners bij haar klanten. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Het tijdig opmerken van zelfs de kleinste bodembewegingen kan ergere schade voorkomen en risico’s beperken. Hiervoor biedt IMAGEM de service Rheticus aan.
 

Meten van verzakkingen met Rheticus
Het tijdig opmerken van zelfs maar de kleinste bodembewegingen kan ergere schade voorkomen en risico’s beperken. Hiervoor biedt IMAGEM de service Rheticus aan. Door middel van satellietgebaseerde radarmetingen worden deformaties gemeten en beschikbaar gesteld als dienst aan eindgebruikers. Hier bovenop is een Smart M.App ontwikkeld die de gemeten beweging koppelt aan de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur. Door middel van configureerbare drempelwaarden worden locatiespecifiek waarschuwingen of zelfs alarmen afgegeven, waardoor een beheerder direct wordt gewezen op de kritieke situatie en heel gericht actie kan ondernemen. Dit kan over een groot gebied, of bijvoorbeeld op een specifiek tracé. Rheticus wordt aangeboden als een service, waardoor er geen impact is op bestaande ICT-infrastructuur en men direct kan beschikken over huidige en historische gegevens.

Objectspecifieke mutatiesignalering
Velen kennen IMAGEM al jaren van mutatiesignaleringsoplossingen. De technieken die hiervoor beschikbaar zijn, evalueren steeds verder. Ook bij dit proces gaat het om het versnellen van processen en informatiestromen. Dat geschiedt middels gebieds- of objectgestuurde detectie. Zo is het mogelijk om op basis van de BGT per pand te analyseren of er sprake is van een verbouwing, zoals een dakkapel of aanbouw. De eindgebruiker wordt direct naar die situaties geleid. Hiervoor is een aangepaste gebruikersomgeving ontworpen die alle overbodige informatie weglaat. Dat zorgt voor snellere beoordeling en daarmee voor tijdswinst en minder belasting. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van 3D-informatie, zodat traditionele problemen van foto-op-foto vergelijking tot het verleden behoren.

Zelf dashboards inrichten
In afgelopen edities van GIS-Magazine is reeds aandacht besteedt aan specifiek door IMAGEM ontwikkelde dashboards, zoals Smart Emission voor actuele visualisatie van luchtkwaliteit of Smart Roads voor het effectief budgetteren van infrastructuuronderhoud. Inmiddels zijn er zo’n tien direct in te zetten Smart City-dashboards beschikbaar vanuit IMAGEM.

Gebruikers willen in toenemende mate zelf hun dashboards inrichten, vanuit de gegevens die zij tot hun beschikking hebben en gekoppeld met algemeen beschikbare kaartdiensten zoals PDOK. Dit kan met Smart M.App Studio. Hierin wordt vanuit een ‘what-you-see-is-what-you-get-aanpak’ een wizard doorlopen. In slechts enkele minuten is het eerste interactieve dashboard een feit. Van daaruit kan men extra elementen, zoals een heatmap of tijdlijn, toevoegen, die continu met alle andere elementen in verbinding staan, inclusief uiteraard de kaart. En voor wie dan nog verder wil, staat de optie van programmeren open. De ervaring leert echter dat in verreweg de meeste gevallen de standaard beschikbare functies al volstaan.

Inmiddels zijn er zo’n tien direct in te zetten Smart City-dashboards beschikbaar vanuit IMAGEM.
 

Make Geospatial Matter Conferentie
IMAGEM heeft de afgelopen tijd een behoorlijke transformatie ondergaan. Het bedrijf is gegroeid van een specialist met een focus op remote-sensing naar een leverancier van een portfolio over de volle breedte van het geo-spatial-domein, inclusief GIS, fotogrammetrie, geodatabeheer en locatiegebonden business intelligence. Deze transitie wordt ook zichtbaar tijdens de jaarlijkse conferentie. Maak kennis met IMAGEM’s nieuwe visie en oplossingen tijdens de ‘Make Geospatial Matter’ of MGM Conferentie. Op dinsdag 3 oktober aanstaande vindt de eerste MGM Conferentie plaats in het Media Plaza te Utrecht. Hier worden thema’s verbonden, maar ook partners, klanten en iedereen die wil weten hoe locatie-intelligentie kan helpen bij de ontwikkeling, het beheer en monitoring van onze omgeving. Inschrijving voor de Make Geo-spatial Matter Conferentie is geopend.

 

Patrick de Groot is sales director bij IMAGEM en actief lid van de commissie Innovatie en Marktontwikkeling bij branche-organisatie GeoBusiness Nederland.

Website Make Geospatial Matter

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top