Leica Geosystems | Het inwinnen, valideren en beheren van Smart Digital Reality

Leica Geosystems | Het inwinnen, valideren en beheren van Smart Digital Reality

Verbinden
In onze markt verbinden we vaak de veldwerkzaamheden met kantoor via de cloud. Mensen en machines op bouwprojecten zijn verbonden met elkaar via innovatieve hard- en softwareoplossingen. Dankzij technologie kunnen we vandaag de werkelijkheid efficiënt digitaal inwinnen. Combineer deze ingewonnen ‘Digital Reality’ met connectiviteit en slimme software en er ontstaat een ‘Smart Digital Reality’ die ons helpt om projecten slimmer aan te pakken.

Inwinnen
Goede informatie ligt ten grondslag aan het maken van doordachte beslissingen. Technologische oplossingen zoals Laserscanners en Mobile Mapping maken een digitale kopie van de werkelijkheid. Deze ‘Digital Reality’ is basis voor nieuwe ontwerpen die via online connecties beschikbaar gemaakt worden op de apparatuur van de maatvoerder, of in de machines, voor realisatie op het terrein.

Valideren
Door de snelle opname, bijvoorbeeld via de nieuwe Leica RTC360-laserscanner, wordt de voortgang op projecten gevolgd.

Ook de machinist kan na het afwerken met de machine inwinnen hoe de situatie geworden is en die metingen direct via de online verbinding beschikbaar maken. Zo ontstaat as-built informatie waarmee het project doorlopend gevalideerd kan worden. Zo wordt schade tot een minimum beperkt en komt de veiligheid niet in het geding.

Beheren
De ingewonnen as-built situatie is basis voor een ‘Smart Digital Reality’ die gebruikt wordt voor het beheer van het afgeronde project. Eén voorbeeld daarvan is het inzetten van meetoplossingen voor het monitoren van projecten. Door diverse sensoren zoals Total Stations te verbinden in één ecosysteem kan het hele project continu gemonitord worden. Op deze manier voorkomt u schade en bent u beter beveiligd.

InfraTech 2019
Bezoek Leica Geosystems op het GeoBusiness-plein. Wilt u alvast meer informatie over mogelijke optimalisatie van uw werkproces? Download het e-book ‘De verschuiving naar een digitaal bouwproces’ via de QR-code in onze advertentie in de pdf van dit blad.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top