Leerboek en naslagwerk AutoCAD LT2018 verschenen

Leerboek en naslagwerk AutoCAD LT2018 verschenen

TEC/CAD College heeft twee nieuwe leerboeken uitgebracht: één voor AutoCAD 2018 en één voor AutoCAD LT2018. Deze nieuwe gebonden uitgaven zijn, zoals altijd, verzorgd door Ronald Boeklagen. Er zijn veranderingen en aanvullingen doorgevoerd die betrekkingen hebben op de nieuwe mogelijkheden van de bijbehorende softwarereleases.

Voor het leerboek over AutoCAD 2018 is bewust gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de informatie voor beginnende CAD-tekenaars en gevorderde gebruikers. Beginners krijgen stap voor stap de basiskennis en -kunde van het CAD-tekenen te leren zonder al te veel details. ”Het dikke, gebonden boek lijkt beginnende CAD-tekenaars nog wel eens af te schrikken, maar dit is absoluut niet nodig. Het boek over AutoCAD 2018 is juist heel geschikt voor beginners. Omdat de stappen zo klein zijn en er zoveel afbeeldingen zijn opgenomen, is het boek dik geworden. De teksten zijn voorzien van talloze voorbeelden. Doordat het boek een mix van theorie, geleide instructie en oefeningen bevat, is het ook bedoeld voor zelfstudie”, aldus Boeklagen.

TECCAD174-1Het boek voor AutoCAD 2018 is ook geschikt voor meer ervaren ontwerpers. De uitgave bevat veel achtergrondinformatie en is daarmee ook geschikt als naslagwerk. Daarnaast krijgen gevorderde technische tekenaars ook de kans om bij te leren. Naast basisinformatie, zoals de nieuwe interface, dynamische blokken en toolpalettes, kunnen zij specialistische zaken leren, waaronder Sheetsets en fotorealistisch renderen.

Nieuw in AutoCAD 2018

De nieuwe functies van versie 2018 komen uitgebreid aan bod in het boek over autoCAD 2018. De laatste verbeteringen hebben onder andere betrekking op de verbeteringen in het omzetten van PDF-bestanden. De mogelijkheden voor PDF zijn flink uitgebreid. De tekenaar kan er voor kiezen om een PDF om te zetten naar AutoCAD-elementen. In deze versie van AutoCAD worden de AutoCAD-fonts goed herkend. Hiermee worden revisies van oude gebouwen een stuk makkelijker. Het beheer van Xrefs is een stuk eenvoudiger geworden, onder andere omdat er ‘zoek- en vervang’-commando’s zijn opgenomen om de paden van de Xrefs te herstellen. De 3D-engine is ook verbeterd in AutoCAD 2018: 3D-modellen worden sneller verwerkt en zijn stabieler dan in vorige versies. Verder zijn er nog een aantal kleine verbeteringen in de software, die ook aan bod komen in het boek.

AutoCAD LT

Voor het boek over AutoCAD LT2018 geldt dat het is voorzien van een groot aantal voorbeelden en illustraties alsook achtergrondinformatie en tips. De lezer leert daarbij stap voor stap alle CAD-tekentechnieken in AutoCAD LT en krijg ook informatie over meer specialistische zaken. Bovendien legt Boeklagen in het boek uit hoe de lezer AutoCAD LT kan optimaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. Door de grafische overzichten van alle functies en mogelijkheden is dit boek ook geschikt als naslagwerk. Via de CADCollege Tools zijn aan de hand van dit boek duizenden symbolen te downloaden.

Het leerboek voor AutoCAD LT2018 is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over het 2D-tekenen. Dit deel is vooral gericht op de beginnende gebruiker van AutoCAD LT en bevat alles lesstof voor een efficiënte omgang met AutoCAD LT. Deel twee gaat over het aanpassen van AutoCAD LT en is bestemd voor de gevorderde gebruiker. De leerstof is gericht op het toespitsen van de software op het werk. Bijvoorbeeld door het gebruik van toolpalettes of het aanmaken menu’s, lijnsoorten of arceerpatronen. Het derde deel is het naslagwerk en bevat 150 pagina’s aan overzichten. Deze gebruikt de lezer naast het werk en om snel beknopte informatie terug te vinden. Dit deel bevat tevens ook de index.

Tekenregels

TECCAD174-2Alle onderwerpen zijn terug te vinden in deze uitgave, maar Boeklagen legt de nadruk op de tekenregels in het boek over AutoCAD LT2018. Door het hele boek heen zijn hoofdstukken voor beginners en hoofdstukken voor experts opgenomen. De auteur heeft deze opsplitsing ingevoerd om niet-ingewijden zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Deze vinden in de hoofdstukken voor beginners genoeg basisinformatie om te kunnen tekenen, zonder dat ze worden overvoerd met een teveel aan details. Degene die het basiswerk onder de knie hebben kunnen vervolgens de diepte in gaan met de delen voor experts.

Vernieuwingen

Alle hoofdstukken van het boek over AutoCAD LT2018 zijn aangepast aan de veranderde interface en de nieuwe mogelijkheden van de software. De meest in het oog springende verandering is ook hierbij de verbetering in het omzetten van een PDF-bestand naar een tekening. Ontwerpers kunnen bovendien hun tekeningen op een makkelijke wijze publiceren in de cloud en anderen uitnodigen om deze tekeningen te bekijken en van notities te voorzien, zonder dat deze AutoCAD hebben. Een internetbrowser is voldoende.

Instructiefilmpjes bij beide boeken

De oefeningen uit beide boeken worden op de internetsite van de uitgever voorgedaan. Daar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In de boeken staan QR-codes die bijvoorbeeld door een iPad gescand kunnen worden en dan direct een film tonen met verdere uitleg. Een manier van leren die de zelfstandige lezer een extra steuntje in de rug geeft. Als de lezer het leuk vindt kan hij na de oefeningen uit het boek te hebben doorgenomen een toets afleggen via de CADCollege Tools op internet om te controleren of hij alles goed kan toepassen.

Website TEC/CAD College

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top