Landelijke Voorziening BGT is gevuld

Landelijke Voorziening BGT is gevuld

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is klaar.

 

Nu de Landelijke Voorziening volledig is gevuld, snijden Jan Bruijn (SVB-BGT) en Ruud van Rossem (IenM) de 100%-taart en feliciteren de medewerkers met hun bijdrage aan het resultaat.

BGT

Verbeterplan 2e Fase BGT

Met het vullen van de Landelijke Voorziening BGT is officieel een einde gekomen aan fase 1 van de transitie. De tweede fase moet op 1 januari 2020 zijn afgerond. Om te bepalen hoeveel werk er nog moet worden verzet voor deze tweede fase en om het SVB-BGT de mogelijkheid te geven haar regietaak uit te voeren, is afgesproken een nulmeting uit te voeren en de bronhouders een verbeterplan op te laten stellen. Onlangs heeft het SVB-BGT een brief verstuurd aan alle bronhouders. Hierin is te lezen hoe zij eenvoudig hun verbeterplan kunnen opstellen. Ook wordt daarin uitgelegd wat er met de informatie wordt gedaan. Deze verbeterplannen moeten op 8 november 2017 binnen zijn bij het SVB-BGT.

Website SVB-BGT

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top