Kwaliteit en opvullevering BGT

Kwaliteit en opvullevering BGT

Nagenoeg alle bronhouders hebben de BGT opgeleverd. Dat wil niet zeggen dat het product al compleet is.

Een van de eisen waar de BGT aan moet voldoen is dat deze op maaiveldniveau geheel landsdekkend is. Het kan echter voorkomen dat er in het gebied van een bronhouder of tussen objecten van twee bronhouders heel kleine of wat grotere gaten zijn ontstaan. Nu de Landelijke Voorziening bijna helemaal gevuld is, constateert het SVB-BGT dat het bestand op maaiveldniveau toch niet volledig landsdekkend is.

Segmentencontrole

Het Kadaster zal in de toekomst structureel controles uitvoeren, die ervoor zorgen dat er geen gaten bij komen. Daartoe heeft het Kadaster de zogenaamde segmentencontrole ontwikkeld. Voordat deze controle wordt aangezet, moeten eerst alle ‘gaatjes’ worden opgespoord en dienen deze door de betreffende bronhouder te worden opgelost. Hiervoor dient de ‘opvullevering’. Naast het signaleren van door de bronhouder op te lossen gaten worden bij de opvulleveringen nóg twee acties uitgevoerd. Collineaire bogen worden vervangen door lijnen; kruinlijnen worden verplaatst indien zij niet correct liggen, naar de begrenzing van het object.

Pilot

Voordat deze opvulleveringen van start gaan, voert het SVB-BGT eerst een pilot uit. In beginsel zou deze pilot met enkele bronhouders in Overijssel en Gelderland worden uitgevoerd. Vanwege technische beperkingen in de bij een aantal bronhouders in gebruik zijnde BGT-applicatie kon de pilot hier helaas niet plaatsvinden. De bronhouders in Zeeland zijn vervolgens bereid gevonden om mee te werken aan deze pilot. Zodra de pilot goed is afgerond, vindt de opvullevering plaats in het hele land.

Kwaliteit

De kwaliteit van de BGT is een belangrijk agendapunt voor de tweede fase van de transitie en het beheer van de BGT. Om inzicht te kunnen bieden in de kwaliteit van de gegevens heeft het Kadaster een Kwaliteitsdashboard BGT ontwikkeld. In het begin van dit jaar is een groep bronhouders bijeen geweest en gezamenlijk is een lijst met KPI’s opgesteld . In het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) is hier een prioritering in aangebracht. Het dashboard geeft een kwaliteitsindicatie over kruinlijnen: het percentage kruinlijn van een bronhouder dat juist is geregistreerd (t.o.v. het totaal aantal kruinlijnen van de bronhouder), ongeclassificeerde objecten: het percentage objecten van een bronhouder dat niet van het type Ongeclassificeerd Object is (t.o.v. het totaal aantal geregistreerde objecten van de bronhouder) en transitie: het percentage objecten dat een bronhouder niet ‘In Transitie’ heeft (t.o.v. het aantal objecten die de waarde transitie kunnen hebben). De eerste versie van het kwaliteitsdashboard is nu gereed, het SVB-BGT is gestart met een pilot. De pilot liep tot eind augustus 2017. De bevindingen worden binnenkort bekendgemaakt.

Website SVB-BGT

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top