Kustversterking Schouwen-Duiveland opgeleverd

Kustversterking Schouwen-Duiveland opgeleverd

Op 28 maart 2017 werden drie belangrijke dijkversterkingsprojecten van het waterschap Scheldestromen officieel opgeleverd.

De projecten zijn tussen september 2016 en februari 2017 uitgevoerd op drie plaatsen: Boerderij de Ruyter/Flaauwershaven (lengte 600 meter), Zierikzee/Bruinisse (lengte 600 meter) en Burghsluis-Schelphoek (lengte 1.200 meter). Dijkgraaf Toine Poppelaars van Scheldestromen kijkt terug op een geslaagde samenwerking tussen partijen. “Het is Rijkswaterstaat en het waterschap gelukt om samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dit project snel en binnen budget op te leveren.”

Wettelijke veiligheidsnorm

In 2010 is door het waterschap onderzocht of alle Zeeuwse dijken en duinen voldeden aan de wettelijke veiligheidsnorm. Bij deze drie dijktrajecten was dat niet het geval. Er was sprake van binnenwaartse stabiliteitsproblemen van de dijklichamen en het verschijnsel piping. Piping is kwelwater dat onder de dijken doorkomt en zand en gronddeeltjes uitspoelt, dit kan leiden tot een verzwakking van het dijklichaam. Piping is een probleem bij honderden kilometers dijk in heel Nederland, weet Erik Kraaij van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar deze kustprojecten deel van uitmaken. “Waterschap Scheldestromen heeft hier laten zien hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je je zo optimaal mogelijk voorbereid op de toekomst en Zeeland waterveilig houdt. Een inspiratie voor andere projecten.” Om piping tegen te gaan is aan de binnenkant van de dijk filterdoek (geotextiel) aangebracht. Daarnaast is het textiel verzwaard met breuksteen. Het filterdoek voorkomt dat er nog zand- of kleideeltjes uitspoelen. Bij het traject Boerderij de Ruyter is de dijk aan de landzijde breder gemaakt en de kruin van de dijk verder naar achter gelegd. De stabiliteit van het dijklichaam is hiermee gewaarborgd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnorm die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Projectorganisatie Waterveiligheid

De drie Schouwse kustversterkingsprojecten werden uitgevoerd onder de vlag van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en het waterschap dat tot doel heeft om kennis te de delen en efficiënter te werken door bij de uitvoering van kustveiligheidsprojecten gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. De projecten zijn uitgevoerd en gesubsidieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Website Waterschap Scheldestromen

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top