Krachtenbundeling fundament voor standaardisering

Krachtenbundeling fundament voor standaardisering

Fusie STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie maken bekend dat zij definitief gaan fuseren. Na enkele maanden van intensieve samenwerking op hun gezamenlijke locatie in Ede, gaan ze vanaf heden samen verder onder de naam ‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’. 

Door de redactie

Door de fusie ontstaat één sterke organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van de STABU Besteksystematiek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor Communicatie, GS1 Standaard voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Productspecificaties. Hierdoor kan er beter en efficiënter worden ingespeeld op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

KiKCampus
STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie trokken voor de fusie al enige tijd samen op, onder andere binnen het samenwerkingsverband KiKCampus, dat in juli 2019 formeel werd opgericht. Dit is een verband van diverse kennisinstituten en bedrijven, dat raad en daad biedt bij het voldoen aan de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), die in mei 2019 werd aangenomen, waarbij de KiKCampus zowel technisch-inhoudelijke ondersteuning als organisatorische ondersteuning levert.
Daarnaast biedt KiKCampus trainingen en workshops aan, waarmee opdrachtgevers, voorschrijvers, bouwers, wettelijke kwaliteitsborgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht zich kunnen voorbereiden op het nieuwe bouwstelsel onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De KiKCampus wijst de weg naar certificering voor BRL 5019 en BRL 5029. Ketenstandaard en STABU droegen binnen KiKCampus al bij aan de digitale inbedding van de bij de nieuwe kwaliteitsborging horende standaarden, werkmethoden en systematieken.

De gezamenlijke besturen van Stichting STABU en Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie. 

Ambitie
STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie zullen in alle samenwerkingsverbanden, zoals KiKCampus, actief zijn als Ketenstandaard Bouw en Techniek. Het is de ambitie van deze nieuwe organisatie om door digitalisering en standaardisering de effectiviteit en productiviteit in de hele bouw- en technieksector te verhogen. Daarmee wordt aangesloten bij de ambities van de Bouwagenda waar samenwerking vanuit vertrouwen een belangrijke pijler is, naast een versnelde digitalisering en informatisering van de branche. Ketenstandaard wil foutloze en snelle data-uitwisseling in alle fasen van het bouwproces op een zo praktisch mogelijke manier stimuleren door middel van één elektronische taal.
Deze taal is vastgelegd in open, systeemonafhankelijke informatiestandaarden die voldoen aan wet- en regelgeving en aansluiten bij BIM-ontwikkelingen, en vormt daarmee een stevig fundament voor de verschillende standaarden.

Onafhankelijk
De nieuwe Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek wordt gedragen door partijen uit alle geledingen van de bouwkolom: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, FEDET, FME, HIBIN/VVNH, NL Ingenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, VERTAZ en VNG.
Als onafhankelijke en vakkundige partij, zorgt Ketenstandaard samen met zijn partners en bijna vierduizend deelnemers, licentiehouders en honderd aangesloten softwarepartijen voor datastructuren die praktisch toepasbaar zijn voor elke rol in de gehele keten. Hierbij is goed en duurzaam contact met deelnemers van groot belang om verbinding te houden met de markt en haar ontwikkelingen, nationaal en internationaal.
Momenteel wordt door de nieuwe organisatie Ketenstandaard Bouw en Techniek een bijbehorende website opgezet. Tot die tijd zijn de websites van beide organisaties nog actief.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top