‘KNOOP’ opgenomen in GEMMA

‘KNOOP’ opgenomen in GEMMA

Het gemeentelijke knooppunt voor objectgegevens is met de opname in GEMMA, en daarmee in de softwarecatalogus,  erkend als basiselement van de gemeentelijke informatiearchitectuur.

GEMMA staat voor ‘GEMeentelijke Model Architectuur’, de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. KNOOP is opgenomen als Gegevensknooppunt Basisregistraties, onderdeel van de Sectorale digitale Infrastructuur. Leveranciers kunnen nu aangeven hoe hun producten aansluiten op KNOOP. Dit helpt gemeenten weer bij het uitkiezen van een softwarepakket met de voor hen beste opties en de minste doublures in functionaliteit.

b3partners

Objectgegevens in basisregistraties

KNOOP ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties en fungeert voor gemeenten als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties mogelijk. KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand en is in GEMMA te vinden op alle kaarten met buitengemeentelijke voorzieningen. “Wij zijn erg blij dat KNOOP een plek naast o.a. PDOK en het GGK heeft gekregen. Nu kunnen Informatie-architecten van gemeenten KNOOP niet alleen gemakkelijker vinden, maar ook positioneren binnen de eigen gemeentelijke informatievoorziening”, aldus Chris Veenstra, teamleider Kennis- & Gegevensdiensten van DataLand in een uitgestuurd bericht. Theo Peters, Unitmanager Architectuur en Standaarden bij het Kwaliteitsinstutuut voor Nederlandse Gemeenten (KING) voegde daar aan toe: “Het is een goede ontwikkeling dat gemeenten samenwerken om delen van de informatievoorziening te standaardiseren en vorm te geven. KNOOP kan zeker helpen om informatie snel beschikbaar te krijgen op een herkenbare manier zonder daar als gemeente zelf veel kennis en middelen voor in te zetten.”

Website DataLand

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top