KLO next level

KLO next level

Het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) is zich ervan bewust dat het in de markt zetten van de nieuwe CROW 500-richtlijn een noodzakelijke actie is om het aantal graafschades in Nederland definitief terug te dringen.

Een grote vertegenwoordiging uit de graafketen onderschreef het belang van de nieuwe richtlijn, maar er is meer nodig. Elke partij uit de graafketen zal alles op alles moeten zetten om het doel: ‘minder dan 25.000 graafschades in 2018’ te behalen. Het KLO voert daarom gesprekken met de leden. Deze gesprekken moeten leiden tot een plan van aanpak met concrete acties voor de rest van 2017. Het KLO heeft de deelnemers gevraagd om elk een plan van aanpak te maken.

Stedin pakt twee rollen op

Naar aanleiding daarvan heeft Stedin al een projectleider aangesteld en een plan van aanpak opgeleverd. Stedin heeft in de graafketen zowel de rol van netbeheerder als van opdrachtgever. Daarom staan in het plan van aanpak voor beide rollen aparte acties. Voorbeelden van de acties zijn vergroten van de bereikbaarheid, meer werkbezoeken en sneller handelen, maar ook het geven van workshops en het ontwikkelen van lesmateriaal voor monteurs.

Contactgroep Graafschadereductie

Bij Netbeheer Nederland bestaat al enkele jaren de ‘Contactgroep graafschadereductie’. Deze is recent bij elkaar gekomen om de invoering van de CROW 500 bij de leden te bespreken en ervaringen uit te wisselen. De netbeheerders hebben onder andere afgesproken om informatie en ervaringen over de implementatie met elkaar te delen en om te trachten gezamenlijk een proces op te zetten hoe zij als netbeheerder gaan acteren bij opdrachten van derden. Initiatieven als deze en die van andere koepelvertegenwoordigers zullen in een gezamenlijk plan van aanpak worden opgenomen.

Website Kabel- en Leiding Overleg

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top