KLO start campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’

KLO start campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’

Er wordt wat afgegraven in Nederland. Regelmatig gaat het daarbij mis, met als gevolg: schade aan ondergrondse kabels en leidingen waardoor de continuering van de levering van gas, elektriciteit wordt onderbroken.

 
Graafschade raakt ons allemaal, kost geld en kan nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Begin dit jaar gaf Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van toezichthouder Agentschap Telecom al ‘code oranje’ af voor het aantal graafschades in relatie tot het doel van het Kabel en Leiding Overleg (KLO) om in 2018 als graafketen minder dan 25.000 graafschades te veroorzaken. Het KLO neemt deze oproep serieus en lanceert een landelijke campagne gericht op het stimuleren van het zorgvuldig graafproces conform de CROW 500 richtlijn in de gehele keten. Het Kabel en Leiding Overleg is een samenwerkingsverband van netbeheerders, grondroerders en beheerders van de ondergrond met als doel het voorkomen van graafschade. Vermindering van graafschade kan alleen worden bereikt door een goede samenwerking in de graafketen, tussen initiatiefnemer, ontwerper, opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder.
 
 
Film over CROW 500
Het KLO start daarom de campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’. Voor de hele graafketen geldt: gebruik de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Er is een film gemaakt waarin de hoofdlijnen van de CROW 500 op eenvoudige manier worden uitgelegd. Op de bijbehorende actiepagina op de website van het KLO is meer informatie te vinden om binnen de organisatie en werkomgeving direct aan de slag te gaan met de CROW 500. Jan Peters: ‘Alle partijen binnen de graafketen moeten hun rol en verantwoordelijkheid nemen en gaan werken volgens de CROW 500 : niet meedoen is geen optie!’ Peter Spijkerman van toezichthouder Agentschap Telecom draagt de campagne een warm hart toe:  ‘Het aantal graafschades moet dit jaar echt dalen. Elke schakel in de keten heeft daarin zijn verantwoordelijkheid. Daarom zijn wij blij met dit gezamenlijke initiatief om graafschades te voorkomen’. 
 
Jan Peters (r) (voorzitter KLO): ‘Het aantal graafschades in Nederland moet omlaag!’ Hij laat Peter Spijkerman (l) (directeur Agentschap Telecom) de campagne zien.

 

Nieuwe richtlijn
De graafketen maakte eind vorig jaar de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ tot richtlijn. De richtlijn is vanaf 1 januari 2017 van kracht. Deze beschrijft hoe veilig kan worden gegraven van initiatief- tot gebruiksfase, onder andere door al in de initiatieffase rekening te houden met de aanwezige kabels en leidingen in de grond. Er moet voldoende tijd en geld zijn om de stappen uit de CROW 500 te kunnen doorlopen. KLO-voorzitter Jan Peters: ‘De CROW 500 is het belangrijkste middel om graafschades te voorkomen. Als iedereen in de graafketen zijn verantwoordelijkheid neemt en rol pakt, dan moet het aantal jaarlijkse graafschades in 2018 kunnen worden teruggebracht tot 25.000; op dit moment zijn dat er jaarlijks nog meer dan 34.000.’

Ga naar de actiepagina en download de film hier.

CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top