Klimaatambities waterschappen

Klimaatambities waterschappen

De waterschappen zijn op weg om de klimaatambities in 2020 te halen en laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner willen zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

Ingenieursbureau Arcadis maakte voor de derde keer deze monitor in opdracht van de Unie van Waterschappen. Arcadis vindt het een belangrijk onderwerp voor de toekomst en geeft zelf het goede voorbeeld door in Nederland klimaatneutraal te opereren. In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Met de Klimaatmonitor leggen de waterschappen verantwoording af over de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, SER Energieakkoord en de Green Deal Energie. De waterschappen hebben hoge ambities tot 2020, maar ook voor de periode daarna. De waterschappen streven naar volledige energieneutraliteit in 2025.

Resultaten en aanbevelingen

De waterschappen wekken op dit moment zelf 30 procent van hun totale eigen energieverbruik op met duurzame energie (voornamelijk biogas) en daarnaast nog eens 6 procent door het beschikbaar stellen van eigen terreinen voor duurzame energieprojecten. De verbetering in energie-efficiency bedraagt 4,7 procent per jaar over de periode 2009 – 2015. De CO2-uitstoot nam met 45 procent af in de periode 2005 – 2015 en de waterschappen kopen nagenoeg 100 procent duurzaam in. Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen zegt in een persbericht: “De waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. De waterschappen voeren een actief energie- en grondstoffenbeleid, waarmee zij bijdragen aan een duurzame samenleving.” De waterschappen monitoren jaarlijks hun klimaatambities en scherpen de invulling van de Klimaatmonitor continu aan. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor verduurzaming van het personenvervoer en vrachttransport en worden de inkoopcriteria voor inkoop van groene energie aangepast.

Investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, werken provincies, gemeenten en waterschappen samen. Deze maand presenteerden zij een gezamenlijke investeringsagenda, ‘Naar een duurzaam Nederland’. De waterschappen geven daarin aan dat zij hun inzet verder verhogen met de ambitie om 100 procent energieneutraal te worden in 2025 door energieproductie op hun eigen terreinen. Dirk-Siert Schoonman: “Met onze investeringsagenda vragen wij het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Bijvoorbeeld het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik.”

Klimaatmonitor 2016

Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top