Klimaat van 2050 met online atlas

Klimaat van 2050 met online atlas

Op Prinsjesdag is de vernieuwde Klimaateffectatlas gelanceerd, ontwikkeld door Climate Adaptation Services.

De atlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. Ruimtelijke adaptatie is een thema wat snel aan belang wint. Zo is op Prinsjesdag het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Een belangrijke ambitie uit het Deltaplan is het in beeld brengen van kwetsbaarheden. De Klimaateffectatlas sluit hierop aan en kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van gebieden. StoryMaps vormen een belangrijk onderdeel van de online Klimaateffectatlas. “De ArcGIS-StoryMaps zijn van grote waarde voor het communiceren en gebruiken van de inhoud van de atlas.”

Kaarten met specifieke klimaateffecten

Door klimaatverandering worden de zomers heter en worden de winters zachter en natter. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het ‘gemiddelde klimaat’ nemen ook de extremen toe met hevigere neerslag en extreme droogte en hitte. De atlas geeft een indruk van 4 dreigingen: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte: nu en in 2050. Voor elk van deze thema’s zijn in de Klimaateffectatlas diverse kaartlagen beschikbaar met specifieke klimaateffecten.

online atlas

Kennis van bronhouders verzameld

Vele kennisinstellingen, zoals KNMI, Alterra en Deltares hebben bijgedragen aan de nieuwe atlas. Climate Adaptation Services coördineert de Klimaateffectatlas. Arjen Koekoek, adviseur klimaatadaptatie, van Climate Adaptation Services legt uit hoe er wordt samengewerkt. “De experts van de instellingen leveren de gegevens. Wij brengen deze bij elkaar en zorgen met deze partijen voor een heldere visualisatie en toelichting, zodat de kaarten bruikbaar zijn voor ruimtelijke adaptatie.”

online atlas

Aan de slag

Er is veel nieuw kaartmateriaal ontwikkeld voor de Atlas. Op basis van de behoeften van gebruikers zijn nieuwe kaarten toegevoegd. Daarnaast zijn ook de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI toegepast. Klimaateffectatlas.nl is een website met viewer van ArcGIS-kaarten geworden, waarin de kaarten van de thema’s zijn te bekijken. Koekoek: “Gemeenten gaan de komende jaren klimaat-stresstesten doen. De gegevens in de Klimaateffectatlas vormen een geschikt startpunt om de klimaatopgave van hun eigen gemeente te verkennen.”

 

 

StoryMaps: duidelijk en laagdremplig

Naast de viewer met de verschillende kaarten zijn er ook StoryMaps beschikbaar. Koekoek: “De kaartverhalen vertellen je wat je ziet op de kaart en helpen je op weg om met de informatie aan de slag te gaan. De StoryMaps zijn zo een hele geschikte manier om complexe zaken stap voor stap uit te leggen: duidelijk en laagdrempelig. De combinatie van kaart en tekst is heel krachtig. De ‘lens’- tool is heel effectief om te laten zien hoe het klimaat kan veranderen in 2050. Zo wordt heel duidelijk wat er op je afkomt. En voor ons is het gebruiksvriendelijk in het maken.” De eerste reacties van gebruikers zijn enthousiast. “De StoryMaps werden in de aanloop naar het publiceren van de atlas al positief ontvangen.”

Bekijk hieronder de klimaateffectatlas

online atlas

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top