Kick-off Kennisplatform API’s

Kick-off Kennisplatform API’s

In april 2018 organiseerde Geonovum samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG realisatie en het Kadaster de startbijeenkomst van het kennisplatform API’s.

Het Kennisplatform ontwikkelt een Nederlandse API-strategie en werkt alle relevante aspecten zoals architectuur, governance en beleid uit. De verschillende werkgroepen zijn van start en de eerste bijeenkomsten zijn in mei en juni gepland. Wie de ontwikkelingen wil volgen of een actieve bijdrage wil leveren, gaat naar het thema ‘Kennisplatform API’ op de Geonovum-website voor meer informatie.

Api’s en de omgevingswet
Het Kennisplatform API’s wil API’s beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API’s uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren. Een voorbeeld waarin door de overheid wordt gewerkt aan het mogelijk maken van interactie op basis van API’s, is de Omgevingswet. Het is de ambitie van de Omgevingswet dat burgers of bedrijven bij een aanvraag van een omgevingsvergunning over dezelfde informatie moeten beschikken als de overheid die de vergunning beoordeelt. In het bij elkaar brengen van deze informatie spelen API’s een rol. Bovendien moeten burgers en bedrijven niet alleen via websites met de overheid kunnen communiceren, maar ook via apps op telefoons en tablets. Het moet daarnaast voor iedereen mogelijk zijn om nieuwe applicaties te ontwikkelen voor de Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken, moeten API’s met omgevingswetinformatie en -functionaliteit (dus niet enkel data) voor iedereen op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar komen. Er zijn dus twee soorten gebruikers om rekening mee te houden: de eindgebruiker en de software-ontwikkelaar. In het Kennisplatform worden in werkgroepen de verschillende aspecten verkend rond het gebruik en toepassing van API’s door de overheid.

Website Geonovum

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top