Kick-off Jong GeoBusiness Nederland (Jong GBN)

Kick-off Jong GeoBusiness Nederland (Jong GBN)

Op initiatief van Matthias Snoei en Rob Steneker, bestuursleden van GeoBusiness Nederland, werd de afgelopen maanden aan de bedrijven die lid zijn van deze branche-organisatie gevraagd om jonge medewerkers (jonger dan 35 jaar) te nomineren om mee te denken over het opzetten van een Jong GeoBusiness Nederland (Jong GBN).

De reden hiervoor is dat GeoBusiness Nederland jongere medewerkers onder de leden wil interesseren en betrekken bij de activiteiten van de vereniging. Ook wil GeoBusiness Nederland leren van jongere medewerkers, weten wat er speelt en nieuwe en frisse ideeën horen over hoe ons vakgebied kan worden gepromoot en hoe nieuwe markten kunnen worden aangeboord.

Eerste bijeenkomst
Voorafgaand aan de ALV op 28 juni 2018 was de eerste bijeenkomst van negen van die ‘jonge’ medewerkers. Na een korte introductie door Matthias Snoei volgde een discussie over nut en noodzaak van het opzetten van een Jong GBN.

Tijdens de ALV vertelde Hendrik Nijmeijer (Swis) dat er veel enthousiasme is onder jongere medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die zij gezamenlijk kunnen oppakken binnen GeoBusiness Nederland. Een Jong GBN zal ertoe moeten leiden dat meer jongere medewerkers zich aangetrokken voelen tot álle activiteiten van de vereniging. Als dit wordt gerealiseerd is een Jong GBN niet meer nodig…

Plannen
De komende maanden gaat deze groep met elkaar in gesprek en op zoek naar concrete activiteiten. De groep groeit al. Wil je ook meedoen, of heb je een collega die mee wil doen, geef dit dan door aan Anke van Dellen (a.vandellen@geobusiness.nl). De groep heeft ook een Slack-kanaal geopend om met elkaar te kunnen communiceren.

Geobusiness NL Jong slack kanaal

Website GEO Business

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top