Kernregistratie monumentgegevens Amsterdam beschikbaar

Kernregistratie monumentgegevens Amsterdam beschikbaar

In Amsterdam staan circa 7.600 rijksmonumenten en ongeveer 2.200 gemeentelijke monumenten. Dit zijn meestal panden maar bijvoorbeeld ook bouwblokken, bruggen en muziekkoepels. Monumenten en Archeologie (M en A) onderhoudt een database met veelgebruikte gegevens over alle gemeentelijke en rijksmonumenten in de stad.

Basisinformatie en M en A werken samen om de registratie van monumentengegevens op te nemen in het stelsel van basisinformatie. Daardoor is er straks één vastgestelde bron, waar uit we allemaal onze gegevens ophalen. Op deze manier zijn de gegevens betrouwbaar en actueel en kunnen ze eenvoudig uitgewisseld en gecombineerd worden met gegevens uit andere registraties. De gegevens zijn nu beschikbaar via het dataportaal City Data van de gemeente Amsterdam.

Om welke gegevens gaat het?
Monumentengegevens zijn bijvoorbeeld de monumentnaam en bouwjaar maar ook beschrijvingen van gebouwtype, bouwgeschiedenis, architectonische verschijningsvorm en/of stedenbouwkundige en cultuurhistorische context. Het gaat daarbij zowel om gemeentelijke monumenten als rijksmonumenten. Deze gegevens worden gebruikt in uiteenlopende processen, bijvoorbeeld door stadsdelen bij vergunningverlening (WABO) en handhaving en toezicht. Of door Belastingen bij woningwaardering. Ook bewoners, eigenaren en ondernemers hebben veel belang bij een juiste registratie van monumentengegevens door ambtenaren, bijvoorbeeld wanneer zij verbouwingsplannen hebben. In Stelselpedia zijn al deze gegevens beschreven.

Beter vindbaar via City Data
Vooruitlopend op het vaststellen van de monumentenregistratie als kernregistratie, zijn de monumentengegevens nu al opgenomen in City Data. Hierdoor zijn de gegevens voor iedereen binnen en (beperkt) buiten de gemeente eenvoudig te raadplegen. Ze kunnen worden gepresenteerd in combinatie met andere kwalitatief hoogwaardige gegevens uit bijvoorbeeld de Basisregistratie Topografie (BGT) en het Kadaster. De monumenten zijn als aparte laag toegevoegd op de kaart. Raadplegers van buiten de gemeente kunnen een deel van de gegevens zien: met name de kerngegevens die van belang zijn voor de vindbaarheid (zoals adressering) en monumentnummer.

Open data en hergebruik
Natuurlijk is er ook een aparte API* beschikbaar waarmee de monumentgegevens worden ontsloten voor hergebruik. Enkele bestaande applicaties zullen op deze API worden aangesloten waarmee de eenmalige vastlegging, meermalig gebruik in de praktijk wordt gebracht. Zo zal de API worden gebruikt voor de zoekfunctie ZoekMonument op de website van M en A. Ook nieuwe applicaties die gebruik willen maken van actuele monumentengegevens zullen gemakkelijk aan kunnen sluiten op de API, waardoor de betrouwbaarheid van publicaties over onze Amsterdamse monumenten sterk zal verbeteren.

Toekomst
Het Stelselreglement (waarin de kernregistratie Monumenten wordt opgenomen) zal naar verwachting eind 2017 worden vastgesteld. De procedures voor terugmelding zijn al in gebruik: als de gegevens in de kernregistratie onverhoopt niet kloppen, dan moet dit worden gemeld bij het centrale Terugmeldpunt bij Basisinformatie (gebruik de Terugmeldknop op het dataportaal of stuur een mail naar terugmelding.basisinformatie@amsterdam.nl). Ook wordt er verder gewerkt aan de koppeling met de objecten in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de gemeentelijke beperkingen uit de Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen). Het toevoegen van begrenzingen aan monumenten is bijvoorbeeld een aanvulling, die met het oog op de toekomstige Omgevingswet van groot belang is.

* Via een API is het mogelijk dat andere software, websites en apps rechtstreeks gegevens ophalen uit één centraal dataknooppunt.

Website Stad Amsterdam

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top