Kering rondom NIOZ verbeterd

Kering rondom NIOZ verbeterd

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) komt binnendijks te liggen.

Begin mei stemde het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap in met het voorgelegde plan en de verdeling van de aanvullende kosten van deze aanpassing. Ook is besloten om de huidige voorlandkering om te dopen tot ‘Zeedijk ’t Horntje’. Naar verwachting gaat het projectplan met bijbehorende stukken na de zomer 2017 ter inzage, kan het werk daarna gegund worden en start in 2019 de uitvoering.

Voorlandkering

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de versterking van de dijken rond Texel werd duidelijk dat het in de polder ’t Horntje gelegen NIOZ buitendijks lag. Alleen de voorlandkering van deze polder beschermde het instituut (250 medewerkers, € 80 miljoen onroerend goed, infrastructuur en apparatuur) tegen de Waddenzee. De primaire kering ligt landinwaarts vanuit het NIOZ gezien. Tijdens de ontwikkeling van de plannen van het hoogheemraadschap voor de versterking van deze primaire kering tussen de polders ’t Horntje en de Prins Hendrikpolder, stelde het NIOZ voor om de deze te verleggen naar de zeedijk, zodat ook het instituut binnendijks komt te liggen. Met het plan en de financiële onderbouwing van de meerkosten daarvan stemde gisteren het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap in. Concreet betekent dit besluit dat het hoogheemraadschap verder kan met het projectplan en bijbehorende vergunningen zodat het NIOZ binnendijks komt te liggen.

Gezamenlijk vaste bijdragen

Op uitnodiging van het NIOZ hebben NIOZ, het hoogheemraadschap en het Hoogwaterbeschermingsprogramma een dijkversterkingsplan uitgewerkt en de meerkosten begroot. De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het NIOZ, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de gemeente Texel en het hoogheemraadschap voerden het afgelopen jaar overleg over de verdeling van die meerkosten. Met dit besluit kan het instituut binnendijks komen. De meerkosten zijn als volgt verdeeld: €3,5 miljoen van NWO en NIOZ, €2,4 miljoen van het Ministerie van I&M, €0,8 miljoen van de gemeente Texel en eenzelfde bedrag van het hoogheemraadschap. Aangevuld met het reeds geraamde bedrag voor versterking van de ‘oude’ primaire kering van €3,8 miljoen, gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma, komt de begroting op €11,3 miljoen. Het risico ligt geheel bij het hoogheemraadschap.

Verheugd

Alle partijen toonden zich verheugd over het slagen van deze missie. Hoogheemraad Kees Stam: “Het is een moeilijke puzzel geweest, maar dankzij de inzet van alle partijen kan nu de huidige voorlandkering versterkt worden tot ‘Zeedijk ’t Horntje’, is Texel straks weer veilig én is aan de wensen van het NIOZ tegemoet gekomen. Ik ben blij en kijk tevreden terug.”

Werkzaamheden dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Dit besluit maakt onderdeel uit van de versterking Waddenzeedijk Texel. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma versterkt het hoogheemraadschap 17 kilometer dijk en worden er drie gemalen vernieuwd. Het werk is al gestart. Voor de versterking Zeedijk ’t Horntje moet een aparte procedure opgestart worden. Naar verwachting is eind 2019 de dijk veilig en kunnen Texelaars ook in de toekomst blijven wonen, werken en recreëren op dit eiland.

Website Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Website NIOZ

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top