Kennissessie Geo & Watermanagement bij Waterschap Hunze & Aa’s

Kennissessie Geo & Watermanagement bij Waterschap Hunze & Aa’s

De Kennissessie van Ruimteschepper van de maand november kent zowel een beleidsmatige, een technisch/innovatieve als een organisatorische invalshoek. Aan bod komen enkele werkwijzen voor mutatiesignalering en het gebruik van open data door het waterschap. Vervolgd wordt met een presentatie over het bronhoudersoverleg door Gegevensknooppunt Groningen. Hunze en Aa’s is de gastheer en vanuit het waterschap een belangrijke motor achter de regionale samenwerking. Deze kennissessie vindt plaats op 10 november 2017 bij Waterschap Hunze & Aa’s, Aquapark 5, 9641 PJ Veendam.

 
Locatie en informatie
Maandelijks organiseert Ruimteschepper een kennissessie. Deze sessies behandelen actuele geo-gerelateerde thema’s bij interessante gebruikers of hebben de vorm van een mini-seminar rondom een specifiek onderwerp waar verschillende inleiders hun visie presenteren met een forumdiscussie. De kenniskring is toegankelijk voor iedere geo-professional die lid is van de Kenniskring van Ruimteschepper. Er is keuze uit een individueel-, onderwijsorganisatie- of organisatie-lidmaatschap. De formule is eenvoudig: maandelijks een kennissessie bij een aansprekende gebruiker, actuele en interessante onderwerpen of een miniseminar rondom een thema, drie tot vijf verschillende sprekers/inleiders, circa drie uur een themapresentatie waarvan 2/3 presentatie en 1/3 Interactie. Vooraf en na afloop is er  volop ruimte om te netwerken
 
Programma
 •   9:30 Ontvangst
 • 10:00 Welkom en introductie. Schelte Kooistra, Teamhoofd GEO-informatie, DIV en Vastgoed en & Jan Roodzand, Ruimteschepper
  In zijn verantwoordelijkheid voor het team Geo, DIV en Vastgoed initieert Schelte Kooistra nieuwe ontwikkelingen. Hunze en Aa’s is middels zijn inbreng actief in (landelijke) gremia als BGT en Veiligheidsregio Groningen voor netcentrisch werken. Kooistra is ook operationeel zeer deskundig en lid van het Waterschaps Operationeel Team bij crises en is plaatsvervangend hoofd (zee)dijkbewaking.
 • 10:05 Hunze & Aa’s Open (data) informatie portaal. Richard Smilda, Beleidsadviseur Informatisering
  Richard Smilda laat zien hoe het Open Data Portaal en Open Informatie Portaal Hunze en Aa’s in elkaar steekt. Hoe wordt deze informatie gebruikt? Wat wil men er mee bereiken? En waar staan we vandaag technologisch?
 • 10:45 Geïntegreerde BGT Mutatiesignalering, Martijn Burgler, sr. GIS-medewerker
  Het waterschap verwerkt BGT-mutaties op een innovatieve wijze. Martijn Burgler geeft ons een beeld van de integrale aanpak en hoe dit doorwerkt naar andere (basis)registraties zoals Dempingen, BAG, Tariefdifferentiatie Natuur en Wegen. De bruikbaarheid van satellietbeelden hiervoor is in onderzoek: de stand van zaken en toepassingen.
 • 11:30 Toepassingen slimme tools. Martijn Burgler, sr. GIS medewerker
  Praktische voorbeelden van het gebruik van jaargangen luchtfoto’s, en block­ les, DEM’s enozvoort. Martijn Burgler neemt de aanwezigen in vogelvlucht in deze toepassingen mee.
 • 12:15 Lunchpauze
 • 13:00 Samenwerking in de regio: het Gegevens Knooppunt Groningen. Bert Gerlofs, Directeur Geon en sr. Adviseur GKG
  Als mede-initiatiefnemer en procesmanager is Bert Gerlofs een drijvende kracht binnen het Gegevens Knooppunt Groningen. Met zijn achtergrond in Geo-Informatie, Procesmanagement en Organisatieontwikkeling gaat hij in op de vragen die leven binnen het samenwerkingsverband. Hoe wordt bv vraagafhandeling verwerkt en welke rol speelt geo-informatie daarin?
 • 14:00 Demowaterketenkaart via Gegevensknooppunt Groningen. Richard Smilda, Beleidsadviseur Informatisering
  Dit is de kaart waarop per gemeente, met waterschap alle watergerelateerde objecten samengebracht worden. Samenstelling per gemeente, maar weergave als kaart via het Gegevens Knooppunt Groningen. Inhoud van de kaart bevat niet alleen hoofdwatergangen, schouwsloten en overige sloten maar ook alle objecten als stuwen en duikers etc. Van de gemeente komen daarbij de rioleringsgegevens inclusief putten, overstorten en andere inliggende objecten.
 • 14:30 Plannen voor nu, straks en later. Schelte Kooistra, teamhoofd GEO-informatie, DIV en Vastgoed
  Schelte Kooistra schetst het beeld van de plannen die er voor korte en lange termijn zijn. Het waarom en de schets van de aanpak geven de ontwikkelngen weer.
 • 15:00 Napraat en netwerken
   
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top