Kenniskring Ruimteschepper: Prinsjesdag op de kaart

Kenniskring Ruimteschepper: Prinsjesdag op de kaart

Op 16 februari 2017 gaat de Kenniskring van Ruimteschepper: Prinsjesdag op de kaart, in parallelle denktank-sessies aan de slag met vraagstukken en echte data, onder andere uit de miljoenennota.

Deskundigen van overheidspartijen zoals het CBS, Ministerie van BuZa en CPB zijn aanwezig. Moderatoren van de Algemene Rekenkamer leiden de brainstormsessies over hoe de gegevens van Prinsjesdag op de kaart kunnen worden gezet.  De in de denktanks aangedragen ideeën worden door een vakjury beoordeeld. Het prijswinnende idee van deze dag gaat wellicht een rol spelen in de werkwijze en presentaties van de Algemene Rekenkamer. Voor de rondleiding zijn maximaal 30 plaatsen en voor de kennissessie 80 plaatsen beschikbaar. NB Kenniskring-leden hebben voorrang. Een aantal thema’s is reeds bekend.

Sociale Woningbouw (Zelfredzaamheid)

Wonen is een belangrijk onderdeel van de zelfredzaamheid van mensen. Via huurtoeslagen en sociale woningbouw (toegang tot betaalbare woningen) probeert de overheid zelfredzaamheid te stimuleren. Waar landen huurtoeslagen, is de spreiding van huurtoeslagen logisch gezien spreiding van inkomens, wat is de relatie met de spreiding van sociale woningbouw, etc.

Investeringen in SDG (Sustainable Development Goals)

Investeringen in duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden op de kaart. Waar investeert Nederland (waar landen deze geldstromen) en in hoeverre is dat logisch gegeven het ontwikkelingsstadium van de betreffende landen?

Veiligheid

Hoe worden de gelden voor veiligheid verdeeld over Nederland, is dat logisch gegeven de spreiding van criminaliteit, wat zijn de gevolgen van een politie die meer aan criminaliteitsbestrijding doet en gemeenten die bijzondere opsporingsambtenaren aannemen om openbare orde en veiligheid te handhaven?

Vluchtelingen

Waar worden vluchtelingen opgevangen, waar komen ze vervolgens terecht, op welke plaatsen zijn er dus hotspots voor toekomstige integratievraagstukken, waar verwacht je toename van bijvoorbeeld bijstand en houden we daar rekening mee met verdelen van bijstandsgelden, …

Luchtkwaliteit

Hoe ontwikkelt de luchtkwaliteit zich, hoe verklaren we dat, waar investeert de overheid in luchtkwaliteit en is dat logisch gezien de spreiding ervan, …

Infrastructuur

Waar investeert de overheid in infrastructuur, waar vindt onvoldoende investeringen in onderhoud van infrastructuur plaats, wat zou er gebeuren als cruciale infrastructuur niet langer functioneert.

http://www.ruimteschepper.nl/wp-content/uploads/2017/02/Agenda-KK-Algemene-Rekenkamer-16-febr_new.pdf

 

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top