Kennisagenda en onderzoeksprogramma Digital Data2Use

Kennisagenda en onderzoeksprogramma Digital Data2Use

Samen met het BIM Loket heeft het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTW) het initiatief genomen voor een kennisagenda en onderzoeksprogramma, onder de werktitel Digital Data2Use (DD2U).

De uitwerking gebeurde samen met de bouwsector (O&O-fonds), diverse opdrachtgevers, Geonovum, TNO, universiteiten en bedrijven. Voor de financiering van dit DD2U-programmavoorstel (omvang 3 miljoen euro in de periode 2019-2023) benadert het BIM Loket stakeholders(groepen) en NWO.

Gebouwde omgeving

Kern van het programma is het ontwikkelen van nieuwe kennis om innovatieve toepassingen van gebruiksgerichte, digitale data van de gebouwde omgeving mogelijk te maken en te stimuleren. Dit DD2U-programma sluit aan op het overkoepelende thema ‘Digitalisering en Informatisering’ uit de Bouwagenda. Het DD2U-programma zal bijdragen aan de ontwikkeling van een Nationale Bouw Informatie Infrastructuur (NBII). Zo’n NBII faciliteert dat data uit diverse fasen van de levenscyclus van een bouwwerk soepel doorstroomt in alle andere fasen en kan worden gebruikt door diverse stakeholders. In de praktijk is er nu bijvoorbeeld grote behoefte om BIM-data uit de ontwerp- en uitvoeringsfasen beschikbaar te krijgen voor de beheer- en onderhoudsfase.

Onderzoeksthema’s

Het programma focust op vijf onderzoeksthema’s, met elk hun relevantie voor verschillende stakeholdersgroepen:

  • Verbinding en integratie van de domeinen Geo (2D) en BIM (3D).
  • Bibliotheken voor programmeren, ontwerpen, realiseren, onderhouden en hergebruik van materialen verbeteren en harmoniseren.
  • Verbinden van databronnen door middel van Linked Data-technologie.
  • Stimuleren van circulair materiaalgebruik in de keten door hergebruik van ontwerpdata.
  • BIM infrastructure governance.

Website NWO-TTW

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top