KBK bouwgroep digitaliseert naar papierloos werken

KBK bouwgroep digitaliseert naar papierloos werken

Focus op werken vanuit het beschikbare BIM-model

KBK bouwgroep is bezig met het digitaliseren van de processen en het informatiegebruik, met als ambitie op alle bouwlocaties papierloos te kunnen werken. Na het vergelijken en testen van mogelijke oplossingen werken de projectteams met Dalux Box Pro en Dalux Field. BIM-manager Maarten Brouwer en hoofd productie Maurice van der Lee vertellen hun ervaringen. 

Door de redactie

KBK bouwgroep heeft een BIM-roadmap van 2019 tot en met 2023 opgesteld als onderdeel van het strategische digitaliseringsplan.

Met een omzet van ruim honderd miljoen euro en zo’n 280 medewerkers is KBK bouwgroep een middelgrote bouwonderneming. Vanuit zes vestigingen bouwt en onderhoudt het bedrijf een groot aantal woningen, appartementen, zorgcomplexen en andere gebouwen. KBK bouwgroep is in 1979 gestart als familiebedrijf en wordt momenteel geleid door de tweede generatie. “Onze teams die nieuwbouwprojecten realiseren gebruiken tijdens de werkvoorbereiding op kantoor en in de uitvoeringsfase op de bouwplaats een grote hoeveelheid informatie”, vertelt Van der Lee.

“Om de toegankelijkheid van alle benodigde informatie en het verwerken van wijzigingen te verbeteren, zijn wij bezig met een digitaliseringsslag. Wij willen op alle bouwlocaties altijd de meest actuele informatie kunnen raadplegen en zoveel mogelijk papierloos werken, waarmee wij in een aantal projecten momenteel ervaring opdoen. De grootste uitdaging daarbij is hoe je de juiste informatie op het juiste moment op de juiste locatie krijgt, voor de eigen medewerkers en onderaannemers.”

BIM-roadmap 
Als onderdeel van het strategische digitaliseringsplan heeft KBK bouwgroep een BIM-roadmap van 2019 tot en met 2023 opgesteld. “In 2019 lag ons accent op het creëren, standaardiseren en vastleggen van de KBK BIM-structuur en werkwijze, het opleiden van onze medewerkers en leren BIMmen”, zegt Brouwer. “Onze BIM-rol is coördinerend, dat wil zeggen controleren of modellen maakbaar zijn, technisch correct en volgens de juiste structuur zijn opgebouwd. De belangrijkste behoeften daarbij zijn informatiemanagement en het gebruiken van BIM op de bouwplaats voor de uitvoering en inspecties. Voor dit jaar ligt de focus op het werken vanuit het beschikbare BIM-model. Daarvoor is vorig jaar flink geïnvesteerd in nieuwe hardware en software. Na het vergelijken en testen van verschillende oplossingen hebben wij gekozen voor Dalux Box Pro en Dalux Field-software, te gebruiken op iPads, smartphones en beeldschermen in de keet.”

Behalve aan de investering in hard- en software besteedt KBK bouwgroep ook veel tijd aan de sociale kant van innovatie: het opleiden en proactief begeleiden van alle medewerkers en onderaannemers.

Procesveranderingen
“Bij onze hardware- en softwarekeuze is het gebruiksgemak doorslaggevend geweest”, vervolgt Brouwer. “Procesveranderingen en nieuwe technologie kunnen namelijk tot weerstand bij het eigen personeel en de bouwpartners leiden. Het feit dat zowel onze uitvoerders als enkele onderaannemers bij de eerste toepassingen zeiden ‘dat werkt makkelijk’, bevestigt dat wij de juiste oplossing hebben gekozen. Twee jaar geleden dachten velen nog dat gaat niet werken zonder 2D-tekeningen op de bouw, terwijl die terughoudendheid inmiddels is omgeslagen naar enthousiasme. Dalux Box Pro is vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering het centrale documentbeheersysteem voor alle projectbetrokkenen, waarbij het versiebeheer ervoor zorgt dat er geen gedateerde gegevens worden gebruikt. Dalux Field gebruiken wij voor het efficiënt digitaal registreren van kwaliteitscontroles, inspecties die nodig zijn voor veilig werken, aanmaken van taken tijdens de bouw en voor het opleveringsformulier. Maar ook al tijdens het voortraject, voor het opnemen van bestaande situaties bij calculatie-aanvragen.

Centrale en actuele informatiebron
“Het belangrijkste voordeel van Dalux Box Pro en Dalux Field voor ons bedrijf is het efficiënter kunnen samenwerken vanuit één centrale en actuele informatiebron”, aldus Van der Lee. “Momenteel gebruiken zo’n honderd medewerkers die deel uitmaken van een tiental teams de Dalux-software tijdens hun projecten. Iedereen werkt altijd met de juiste versie, wat fouten voorkomt, terwijl ze op elk gewenst moment toegang hebben tot de benodigde informatie. Verder bespaart het eenmalig digitaal invullen van verschillende lijsten veel tijd, terwijl deze informatie direct beschikbaar is voor de administratieve verwerking op kantoor. Andere voordelen zijn het 3D visuele inzicht dat een BIM de uitvoerders, medewerkers en onderaannemers biedt, in vergelijking met 2D-tekeningen en het kunnen oplossen van ontwerpfouten voordat de bouw start. Verder heeft iedereen tijdens het werken op de bouwplaats op een iPad of smartphone toegang tot alle beschikbare informatie, ter verduidelijking of het beantwoorden van vragen.”

Sociale kant van innovatie 
“Behalve onze keuze voor eenvoudig te gebruiken hard- en software besteden wij ook veel tijd aan de sociale kant van innovatie”, zegt Brouwer. “Daarmee bedoel ik het opleiden en proactief begeleiden van alle medewerkers en onderaannemers bij de benodigde veranderingen in bedrijfsprocessen en gebruikte tools. Dit aspect is naar onze ervaring zelfs het belangrijkste aandachtspunt bij digitaliseren en automatiseren. Oftewel, terughoudendheid ombuigen naar enthousiasme en beschikbare mogelijkheden optimaal benutten. Bouwprojecten worden namelijk nu en in de toekomst gerealiseerd door samenwerkende mensen. Voor de komende jaren is een papierloze bouwkeet onze bedrijfsbrede ontwikkelambitie. Daarom digitaliseren wij stapsgewijs verder met bijvoorbeeld het scannen van leverbonnen en een koppeling met het ERP-systeem, om het aantal handelingen en de foutkans te reduceren.”

Website KBK bouwgroep

Website Dalux

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top