Kansen: verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen

Kansen: verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen

Uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017 blijkt dat architectenbureaus vooral het belang van verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen zien toenemen. De gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus is met 4,6 maanden maar iets hoger dan een jaar geleden in dezelfde periode.

BNA directeur Fred Schoorl: “Het gaat nog steeds beter, maar net als in de bouw zien we een afvlakking van de groei. Dit komt mede doordat het vinden van gekwalificeerde medewerkers lastiger is geworden.” Ongeveer 52 procent van de bureaus spreekt van een normale werkvoorraad, 23 procent van de bureaus vindt de werkvoorraad groot, maar 25 procent vindt deze nog steeds klein. De werkvoorraad van kleine bureaus bedraagt gemiddeld 4,2 maanden. Die van grote bureaus 9 maanden.

Verwachting voor 2018

Verduurzaming is met 65 procent de meest genoemde groeimarkt. Herontwikkeling en nieuwbouw van woningen wordt door 55 procent van de bureaus genoemd als kansrijk. Voor heel 2018 verwacht 54 procent van de bureaus een lichte toename van het aantal opdrachten, de omzet en het honorarium. 38 procent van de bureaus verwacht een personeelstoename met meer dan 5 procent.

Private sector als aanjager

Vooral particulieren en bedrijven hebben de markt weer op gang gebracht en blijven dat doen. Ook projectontwikkelaars zijn nadrukkelijk weer in beeld. Ook zijn er signalen dat woningcorporaties weer wat actiever worden als het gaat om opdrachten aan architecten.
Belemmeringen

Van de bureaus ervaart 61 procent geen productiebelemmering meer. De aard van de belemmering die bureaus nog wel ervaren is aan het veranderen. Het vinden van goede medewerkers wordt steeds meer genoemd. Onvoldoende opdrachten is een minder groot probleem geworden en financiële problemen komen minder vaak voor. Trage besluitvorming bij opdrachtgevers en vooral bij gemeenten wordt nog wel ervaren als een knelpunt.

Website BNA
Website BNA Shop

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top