Kadastrale kaarten voor AutoCAD en Revit

Kadastrale kaarten voor AutoCAD en Revit

Online tool TEC CADCollege levert nu ook 3D


TEC CADCollege is natuurlijk vooral bekend van de cursussen, opleidingen en boeken voor tekenaars en constructeurs die AutoCAD, Revit of 3ds Max onder de knie willen krijgen. Ter ondersteuning van deze activiteiten levert deze organisatie echter ook enkele online diensten aan die niet alleen voor cursisten beschikbaar zijn. Bekend zijn de instructiefilmpjes en toetsen voor de diverse softwarepakketten. Het opleidingsinstituut biedt echter ook een gratis online tool aan voor het importeren van kadastrale kaarten in AutoCAD en Revit. Een tool die sinds kort ook 3D-modellen op basis van de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) importeert.

Door Lambert-Jan Koops

Afbeelding 1: Een AutoCAD-tekening met de erfgrensgegevens van het Kadaster.

 

Ronald Boeklagen, auteur van de AutoCAD, Inventor en Revit cursussen en boeken bij TEC CADCollege, vertelt waarom de kaartentool tot stand is gekomen. “Voor bouwwerkzaamheden, of het nu grootschalige nieuwbouw betreft of een kleine verbouwing, is eigenlijk altijd wel kadastrale informatie nodig. Tijdens onze lessen besteden we dan ook niet voor niks tijd aan het plaatsen van een model in de juiste geografische context. Nu heeft Autodesk wel functies opgenomen in AutoCAD en Revit om daar landkaarten binnen te halen, maar het probleem daarvan was dat deze methode niet erg nuttig was voor de Nederlandse gebruikers. De beschikbare kaarten waren namelijk verouderd en er waren ook al geen lokale kaarten beschikbaar. Omdat we onze leerlingen niet wilden verplichten om hiervoor bijvoorbeeld nog eens een extern abonnement af te sluiten, hebben we zo’n vijf jaar geleden besloten om zelf een tool te ontwikkelen die de informatie van het Kadaster omzet in een voor AutoCAD en Revit geschikt bestand.”
De kaartentool van TEC CADCollege is dus begonnen als een ondersteunende tool voor cursisten, maar in de loop der jaren ook steeds meer ingezet door externe partijen. “Momenteel maken op elk willekeurig moment van de dag standaard twee of drie bezoekers gebruik van de tool om een kaart om te zetten,” zo vertelt Boeklagen, “en dat is zeker meer dan we op basis van ons cursistenbestand zouden mogen verwachten. Waarom de tool zo populair is, kan ik niet precies zeggen. Er zijn meer organisaties die gratis een dergelijke tool aanbieden, dus wellicht zit het in de laagdrempeligheid of in het feit dat we de tool langzaam maar zeker telkens verder uitbreiden op een manier die goed in de pas loopt met de behoefte van de bezoekers. Toen we de tool lanceerden was het alleen mogelijk om de erfgrenzen en panden te importeren, inmiddels is het ook mogelijk om foto’s in te laden, luchtfoto´s toe te voegen en dus sinds kort ook om 3D-modellen op basis van de Algemene Hoogtekaart Nederland te importeren.”

Kadastrale informatie
De informatie die de kaartentool van TEC CADCollege omzet in een DWG of PNG is afkomstig van de server van het Kadaster. Op de kaarten die de tool levert zijn panden, perceelgrenzen en perceelnummers opgenomen zoals deze bij het Kadaster bekend zijn. Daarmee kan de ontwerper deze tekening bijvoorbeeld gebruiken voor het opmeten van oppervlakten of voor het positioneren van een ontwerp, zie afbeelding 1.
In de kaart zijn de gegevens van het Kadaster tot 20 centimeter nauwkeurig, met de opmerking dat de wegen minder nauwkeurig zijn. De gegevens zijn weergegeven in RD New (EPSG:28992). De maten zijn vertaald naar millimeters, zodat ze direct te gebruiken zijn in AutoCAD en Revit. Het is overigens ook mogelijk om te kiezen voor meters. De tekeningen zijn overigens specifiek bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden, zo zegt Boeklagen erbij: “Voor een vergunningstekening raden wij aan om bij het Kadaster een tekening op te vragen.”
De kadastrale tekening is in AutoCAD en Revit opgebouwd uit meerdere lagen, waarbij de gebruiker er zelf voor kan kiezen om deze een kleur te geven of (on)zichtbaar te maken. Zo is de hoeveelheid informatie in de tekening dus aan te passen, perceelnummers worden bijvoorbeeld pas zichtbaar als de gebruiker de juiste laag actief maakt.

Afbeelding 2: De luchtfoto’s zijn onthoekt, waardoor het lijkt of direct van boven gefotografeerd is.

BGT-Afbeeldingen
Alleen kadastrale informatie is niet voldoende voor het ontwerpen en plaatsen van een woning, aangezien de bouwmogelijkheden ook beperkt kunnen worden door andere factoren dan alleen de erfgrens. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin een sloot door het perceel loopt. Ondanks dat de sloot dan onderdeel uitmaakt van het perceel, is het toch niet toegestaan om hier een gebouw te plaatsen. Het verdient daarom de aanbeveling om naast de kadastrale kaart ook een afbeelding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te gebruiken. Deze kaart kent dezelfde 20 centimeter nauwkeurigheid als de kadastrale kaart. De BGT is op de site van TEC CADCollege momenteel alleen als een png-afbeelding te downloaden. “In het verleden heeft het Kadaster deze ook als vectorbestand vrijgegeven, maar dat was volgens mij zo succesvol dat ze daarmee zijn gestopt”, licht Boeklagen toe. “Met de png-afbeeldingen is het echter ook goed mogelijk om een grote gedetailleerde afbeelding samen te stellen door deze onder de kadastrale kaart te leggen.”

Luchtfoto’s
Omdat luchtfoto’s ook details en bouwsels tonen die niet in het Kadaster zijn opgenomen, is het ook mogelijk om deze op te nemen in de tekening. De nauwkeurigheid is iets lager dan de kadastrale en BGT-informatie, namelijk 50 centimeter, maar geeft genoeg informatie om van nut te zijn binnen het geheel. De luchtfoto’s zijn onthoekt, waardoor het lijkt of ze direct van boven gefotografeerd zijn, zie afbeelding 2. Boeklagen geeft daarbij de disclaimer dat het onthoeken niet erg geslaagd is voor hoge gebouwen, zoals kerktorens of hoogbouw, maar dat het er voor laagbouw best goed uitziet. “Omdat de foto’s in de zomer gemaakt zijn, is het ook zo dat het bladerdek van de bomen er op staat en dus niet datgene wat daaronder ligt. Het Kadaster heeft weliswaar nauwkeuriger foto’s die in de winter zijn gemaakt, maar deze zijn niet openbaar, vandaar dat we het hiermee moeten doen.” De luchtfoto´s zijn op dezelfde wijze op te nemen in de tekening als de BGT-afbeeldingen.

Afbeelding 3: Nieuw is de mogelijkheid om een 3D-model te maken op basis van de gegevens ut de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3).

 

3D-Model
Onlangs toegevoegd is de mogelijkheid om een 3D-model te gebruiken voor het ontwerp. Op de site van TEC CADCollege staat weliswaar dat deze tool zich nog in de bètafase bevindt, maar de functie is al wel gewoon te gebruiken. “Vanuit de Algemene Hoogtekaart Nederland, de zogenaamde AHN3, is een 3D-model gemaakt. Nederland is gescand met een horizontale nauwkeurigheid van 50 en een verticale nauwkeurigheid van 10 centimeter. Deze punten van de scan zijn omgezet naar vlakken voor AutoCAD en Revit, en de werkwijze is vrijwel hetzelfde als voor een gewone kadastrale kaart”, zo legt Boeklagen uit. “Zelf denk ik dat dit een nuttige toevoeging is met het oog op de huidige trends binnen de bouw om steeds meer met BIM te doen. Ook is hiermee in de ontwerpfase al te controleren of de positionering van nieuwe gebouwen in hun omgeving niet voor problemen zorgt. Ik denk dan ook dat deze functies de komende tijd zeker aan populariteit zullen winnen bij onze bezoekers.”

Website TEC/CADCollege

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top