Kadaster voert segmentencontrole BGT uit

Kadaster voert segmentencontrole BGT uit

Nu de Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor bijna 100 procent gevuld is, constateert het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT) dat het bestand op maaiveldniveau niet volledig landsdekkend is. Een opvullevering is nodig.

Door Katinka Roebert, SVB-BGT

Nagenoeg alle bronhouders hebben de BGT opgeleverd. Dat wil niet zeggen dat het product BGT al compleet is. Een van de eisen waar aan de BGT moet voldoen is: op maaiveldniveau geheel landsdekkend. Het kan voorkomen dat er in het gebied van een bronhouder of tussen objecten van twee bronhouders heel kleine of wat grotere gaatjes zijn ontstaan.  Nu de Landelijke Voorziening bijna 100% gevuld is, constateren wij dat het bestand op maaiveldniveau niet volledig landsdekkend. Het Kadaster zal straks structureel controles uitvoeren, die ervoor zorgen dat er geen gaten bij komen. Daartoe heeft het Kadaster de zogenaamde segmentencontrole  ontwikkeld. Voordat deze controle aan gezet wordt, moeten we eerst alle gaatjes opsporen en dienen deze door de betreffende bronhouder opgelost te worden. Hiervoor wordt de opvullevering uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij de opvullevering?

Bij de opvullevering gebeuren er drie dingen: De collineaire en platte bogen worden omgezet naar lijnen. De kruinlijnen worden verplaatst naar de begrenzing van het vlak. En grofweg worden gaatjes <1cm opgevuld en gaatjes > 1 cm opgespoord. Deze gaatjes lost de bronhouder zelf op. De verwachting is dat 98 procent van de gaatjes die kleiner zijn dan 1 centimeter worden opgelost. Het resterende deel komt op de signaallijst en wordt door de bronhouder opgelost.

Hoe verloopt het proces van de opvullevering?

Het SVB-BGT heeft de leiding over het verloop van de opvullevering. De transitieregisseurs zijn daarbij het aanspreekpunt voor hun eigen regio. Daarbij gaat het SVB-BGT als volgt te werk. Allereerst informeert het SVB-BGT de bronhouders in een vooraankondiging over het uitvoeren van de opvullevering in een bepaald gebied. De bronhouders voeren een mutatiestop  in als de opvullevering gaat plaats vind. Dit betekent dat zij op dat moment niets in hun BGT mogen wijzigen. Het SVB-BGT draait de opvulfunctie in het aangegeven gebied. Het resultaat van de opvulfunctie is een verzameling abonnementsberichten van wijzigingen die zijn aangebracht in de BGT. Dit betreft reparaties van collineaire bogen en kruinlijnen en opgevulde gaten (< 1 cm). De bronhouder verwerkt deze mutatieberichten in zijn eigen BGT bestand en is dan weer in sync met de Landelijke Voorziening. Daarna kan de bronhouder zijn mutatieproces weer opstarten. Het SVB-BGT laadt de lijst met gesignaleerde gaten die nog niet zijn opgevuld in MMS en kent alle gaten toe aan een van de rakende bronouders. Indien de bronhouder van mening is dat een “gat” aan de verkeerde bronhouder is toegekend, kan de bronhouder in MMS een andere bronhouder toekennen. De betreffende bronhouder vult gaten met mutatieleveringen. Eventueel in afstemming met andere buurbronhouders. Alle bronhouders binnen het opvulgebied lossen de in MMS aan hen toegewezen gaten op en melden dit in MMS). Indien een bronhouder alle toegekende  gaten heeft opgelost wordt dit gemeld bij de transitieregisseur. Nadat alle bronhouders de gaten hebben opgelost wordt door het Kadaster een eindcontrole uitgevoerd.

Eerst een Pilot

Op 16 juni 2017 is er een kick-off geweest met de bronhouders uit de gekozen pilot gebieden. Daarbij is de opvullevering, zoals boven staat beschreven op constructieve wijze besproken. De komende weken wordt het hier boven beschreven proces in de praktijk getoetst door SVB-BGT, Kadaster en de betrokken bronhouders.  In juli 2017 start de pilot in drie gebieden: 1) Hengelo, 2) Heerde, Hattem, Oldebroek en Zwolle en 3) Bronckhorst-Doetinchem. De resultaten van de pilot zijn naar verwachting begin september beschikbaar. Op basis van de resultaten wordt het te volgen proces en volgorde wanneer voor welk gebied de opvullevering wordt uitgevoerd definitief vastgesteld. De resultaten van de pilot worden besproken in het Operationeel Overleg Bronhouders. Daarna wordt de definitieve planning voor alle bronhouders bekend gemaakt en krijgen alle bronhouders in detail instructie over de te volgen stappen.

Website SVB-BGT

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top