Jo Maes volgt Stépan Breedveld op als CEO Ordina N.V.

Jo Maes volgt Stépan Breedveld op als CEO Ordina N.V.

Stépan Breedveld, CEO van Ordina N.V., heeft besloten de onderneming per 1 april 2017 te verlaten. Hij wordt opgevolgd door Jo Maes die sinds 2014 met succes de activiteiten van Ordina in België/Luxemburg leidt.

Stépan Breedveld over zijn vertrek: “De turn around bevindt zich in de afrondende fase en Ordina is inmiddels weer een gezond bedrijf. We maken winst, beginnen weer te groeien en zijn schuldenvrij per halfjaar 2016. Onze aangescherpte strategie werpt haar vruchten af en we hebben continu geïnvesteerd in nieuwe medewerkers, competenties en proposities. Daarnaast is het besparingsprogramma inmiddels afgerond. Voor mij waren het zes intensieve jaren waarin we veel van ons management en medewerkers hebben moeten vragen. Mijn opdracht is volbracht en dit is een natuurlijk moment waarop ik besloten heb om afscheid te nemen. Onze mensen verdienen een groot compliment en ik wil hen danken voor hun bijdrage aan ons succes. Met trots draag ik mijn verantwoordelijkheid over aan Jo Maes met wie ik intensief heb samengewerkt.”

Johan van der Werf, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC): “De RvC dankt Stépan voor zijn waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren. Door zijn strategische inbreng en koersvaste uitvoering kan Ordina een moeilijke periode afsluiten. Met onze visie “ICT voor mensen” herpositioneert Ordina zich als innovatieve partner. Het bedrijf staat er goed voor met een stevig fundament voor verdere groei.”

“Ik ben verheugd dat we met Jo Maes een opvolger uit eigen gelederen hebben met een sterk track record. Jo heeft de activiteiten in België/Luxemburg met succes laten groeien en is vanuit het Executive Committee nauw betrokken bij de activiteiten in Nederland. Wij kijken uit naar de samenwerking met de heer Maes en wensen hem veel succes.”

Ordina
Jo Maes

De Raad van Commissarissen benoemt Jo Maes (48) per 1 januari 2017 tot lid van de Raad van Bestuur en per 1 april 2017 tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO). De kennisgeving van zijn benoeming tot statutair bestuurder zal geagendeerd worden op een bijeen te roepen Buitengewone Algemene Vergadering op 7 december a.s. Jo Maes is in 2011 bij Ordina België/Luxemburg in dienst getreden en is sinds 2014 CEO van Ordina België/Luxemburg.

Op basis van de wet Bestuur en Toezicht, die per 1 januari 2013 in werking is getreden, is met de heer Maes een overeenkomst van opdracht gesloten voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf het moment van zijn benoeming als statutair bestuurder van Ordina N.V. Zijn beloningspakket is conform het bezoldigingsbeleid van Ordina N.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Website Ordina

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top