Jan-Willem Oude Bos over de Nederlandse CAD Standaard

Jan-Willem Oude Bos over de Nederlandse CAD Standaard

“NLCS geeft ons veel tekenvrijheid”

Sinds de medewerkers van LBA Groep de NLCS als tekenstandaard gebruiken, werken ze efficiënter, is het aantal fouten gedaald en het werkplezier juist gestegen. Kortom: de stap die LBA Groep een kleine tien jaar geleden zette, was de juiste. Jan-Willem Oude Bos, projectmanager Civiel: “We hebben onze oude tekenstandaard nog geen seconde gemist.”

Door de redactie

Oude Bos herinnert zich dat het onderwerp ‘Nederlandse CAD Standaard’ voor het eerst op de vergadertafel kwam. “Dat was in 2011. Een van onze civieltechnische tekenaars was KLIC-meldingen aan het omzetten om ze bewerkbaar te maken in AutoCAD-bestanden. De software die we daarvoor gebruiken, is InfraCAD, een programma dat geschikt is om conform de NLCS te tekenen. We hadden tot op dat moment een eigen tekenstandaard, maar we waren al op zoek naar een manier om nog meer eenduidigheid in ons tekenwerk aan te brengen. De NLCS bleek zoveel tekenvrijheid te geven dat we zijn overgestapt.”

 

Jan-Willem Oude Bos, projectmanager Civiel bij LBA Civiel: “We bevelen NLCS zeker aan, aan partijen die de standaard nog niet gebruiken.”

Eenduidigheid in tekenwerk
De tekenvrijheid zit ’m bijvoorbeeld in de royaal geoutilleerde bibliotheek, en in de ruime keuze aan lijntypes, kleuren en lettertypes, zo geeft Oude Bos aan. Maar de voornaamste reden om voor de NLCS te kiezen, was de eenduidigheid. “De NLCS is een uniform communicatiemiddel: snel te interpreteren, helder van opbouw en iedereen spreekt dezelfde taal. Dat maakt bestanden eenvoudig uitwisselbaar. Daardoor wordt ons werk efficiënter, minder foutgevoelig en plezieriger. Je kunt immers veel gemakkelijker de structuur van een tekening herleiden. Voorheen moesten we bijvoorbeeld alle lijnen omzetten als we een tekening van derden wilden vertalen naar onze eigen laagopbouw. Dat kostte iedere keer aardig wat tijd. Of neem het verwerken van metingen: wat vroeger een dag kostte, doen we nu in ruim een halve dag. De tijd die overblijft, kunnen we weer in andere werkzaamheden steken.”

Unaniem oordeel
Sinds LBA Groep overstapte op de NLCS, hebben Oude Bos en zijn collega’s de oude standaard niet meer gemist. “Daar is het oordeel unaniem in. Ook het wennen aan de NLCS is ons erg meegevallen. Net als het leren werken met InfraCAD, de software-plugin die we gebruiken om conform de NLCS te tekenen. InfraCAD is een basisset om tekeningen mee op te bouwen. We hadden al snel de bibliotheek uitgebreid met specifieke symbolen die we veel gebruiken, zodat we ons tekenwerk kunnen aanpassen op wat de klant van ons verwacht. Asfalteringen, plantsoenaanduidingen, bepaalde lijntypes hebben we alllemaal toegevoegd. En wanneer de symbolen vervolgens worden gebruikt, worden ze automatisch weergegeven in NLCS-formaat.”

Ook maakt Oude Bos gebruik van toepassingen als het downloaden van BGT-kaarten via InfraCAD Map, het maken van volumeberekeningen via InfraCAD CE, het genereren van profielen en het aanmaken van oppervlakteservices. “Er zijn er natuurlijk meer. Als de structuur van de NLCS en InfraCAD eenmaal duidelijk zijn, werkt het heel fijn. We hebben een cursus gevolgd en zijn gewoon aan de slag gegaan. En doordat we de meerwaarde gemakkelijk konden uitleggen aan onze andere collega’s, kregen we iedereen heel snel mee. De voordelen spreken voor zich.”

Minder kans op fouten
LBA Groep werkt voortdurend aan verschillende aansprekende projecten. Zoals ‘Thuis in Steenbrugge’, een nieuwbouwproject in Deventer waarbij BPD Ontwikkeling samen met Bemog Projektontwikkeling, Le Clercq Planontwikkeling en Woonbedrijf Ieder1 in totaal vierhonderd woningen realiseert. Oude Bos: “We hebben in dat project verschillende werkzaamheden voor onze rekening genomen: het bouw- en woonrijp maken van het terrein, nulmetingen uitvoeren, kadastrale splitsingen maken, woningen uitzetten, BGT-mutaties verwerken… Daarnaast hebben we een directieve en toezichthoudende rol. In alles speelt de NLCS een positieve rol. Neem de kraanmodellen die we voor de aannemer maken: we leveren de documenten zodanig aan, dat de kraanmachinisten helemaal GPS-gestuurd kunnen graven, zonder piketten dus. Ook voor hen zijn de gegevens in één oogopslag duidelijk. Dat werkt niet alleen prettig, maar het voorkomt ook de kans op fouten. En wat voor Thuis in Steenbrugge geldt, is eigenlijk op alle projecten van toepassing.”

Het nieuwbouwproject Steenbrugge te Deventer, een van de projecten waar de LBA Groep aan werkt, zal in totaal vierhonderd woningen opleveren.

NLCS onmisbaar
Oude Bos en zijn collega’s verwachten dat de NLCS toekomstbestendig is. “Er zijn steeds meer opdrachtgevers die specifiek vragen of we het werk in NLCS-formaat kunnen opleveren. Voor ons is het allang gemeengoed, we denken standaard in NLCS. Daardoor kunnen we snel schakelen en meteen aan de slag. Of we de NLCS zouden aanbevelen aan partijen die de standaard nog niet gebruiken? Zeker weten. Uniformiteit, overdraagbaarheid, minder kans op fouten en meer werkplezier, dat zijn voordelen die je gemakkelijk kunt uitleggen. Voor ons is er geen praktijk meer denkbaar zonder NLCS.

Website NLCS

Website InfraCAD

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top