Invoering BGT is af, maar werk gaat door

Invoering BGT is af, maar werk gaat door

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de grootschalig digitale kaart van Nederland. Op deze kaart zijn objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groenvoorzieningen op een eenduidige manier vastgelegd. Sinds 1 juli 2017 is het gebruik van de BGT verplicht gesteld voor overheden en andere wettelijke gebruikers waaronder woningcoöperaties en netbeheerders. De BGT biedt veel voordelen. Het  scheelt tijd want organisaties hoeven gegevens maar eenmalig in te winnen of te tekenen. Het zorgt voor minder kosten, minder fouten en administratie lastenverlichting.

‘Maar ondanks het feit dat de voordelen van de BGT groot zijn, wordt dat nog niet door iedereen zo gezien of ervaren’, aldus Noud Hooyman (hoofd geo-informatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu) in zijn blog in iBestuur. Hooyman vraagt zich af hoe dat kan en  wat er aan gedaan kan worden om het te veranderen.

Een van de redenen is de relatieve onbekendheid, ondanks het wettelijk karakter van de voorziening. Hooyman pleit voor extra aandacht voor het het gebruik van de BGT.

Lees het gehele blog van Noud Hooyman op iBestuur.nl.

Website Digitale Overheid

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top