Internationale opvolger COINS bijna klaar

Internationale opvolger COINS bijna klaar

Norm uitwisselingsstandaard ICDD in 2020 verwacht

Sinds 2016 werkt een groep internationale experts onder de vlag van ISO aan een nieuwe internationale norm ‘Information Container for Data Delivery’ (ICDD), een internationale opvolger van het in Nederland bekende COINS. Naar verwachting worden de delen 1 en 2 in respectievelijk maart en oktober 2020 gepubliceerd.

Door de redactie

Onder leiding van ISO komt er een internationale standaard voor uitwisseling van databestanden en digitale documenten, ICDD, verdeeld in twee delen.

ICDD is een standaard voor de uitwisseling van databestanden en digitale documenten tussen projectpartners door middel van zogenaamde ‘datacontainers’. Dat zijn een soort zip-bestanden die databestanden en documenten van verschillende aard kunnen bevatten, zoals GIS-data, 2D en/of 3D CAD-bestanden, alfanumerieke data in een database, spreadsheets en documentatie in pdf. ICDD voorziet in het management van de metadata van de bestanden en documenten binnen een container en in het definiëren van relaties tussen die bestanden en documenten.

Eenvoudiger dan COINS

Het Nederlandse COINS 2.0 was een belangrijk uitgangspunt voor ICDD. Finland, Duitsland en buildingSMART International hebben vergelijkbare initiatieven ingebracht. Mede naar aanleiding van praktijkervaringen met COINS 2.0 in ons land, wordt ICDD echter aanzienlijk eenvoudiger dan COINS. In de eerste plaats wordt de standaard verdeeld in ‘Part 1’ en ‘Part 2’. Part 1 beschrijft het containerprincipe en bevat een beperkt datamodel voor het vastleggen van de metadata over de inhoud van een container. Met behulp van Part 2 kan desgewenst meer ‘semantiek’ worden toegevoegd: dit deel geeft aan hoe betekenisvolle links kunnen worden gelegd tussen de verschillende bestanden en/of documenten in een container.
Maar het belangrijkste verschil met COINS 2.0 is misschien wel dat ICDD niet voorschrijft hoe uit te wisselen databestanden moeten worden opgebouwd. Afspraken dáárover worden in Nederland vastgelegd in de nieuwe Nederlandse Technische Afspraak, bekend onder de naam NTA 8035.

Betekenisvol data uitwisselen
In februari 2020 verschijnt bij NEN de NTA 8035 ‘Semantische gegevensmodellering en -integratie’. Deze bevat afspraken over een uniforme opbouw van uit te wisselen databestanden en daarmee moet het eenvoudiger worden om betekenisvol data uit te wisselen of te delen tussen gegevensbestanden van verschillende bouwpartners in een project. De NTA gaat uit van de inzet van Linked Data-technologie (W3C-standaarden als RDF(S), OWL en SHACL) voor de opbouw van de datamodellen. Dit is volgens de uitgangspunten die de Bouw Informatie Raad daarover al in 2014 heeft vastgelegd.

Ondernemingen die gegevens willen of moeten uitwisselen of delen, hebben verschillende volwassenheidsniveaus en behoeften. Om daaraan tegemoet te komen definieert de NTA drie ambitieniveaus van toenemende semantische complexiteit. Hiermee wordt de ‘instapdrempel’ voor semantisch modelleren met behulp van W3C-standaarden laag gehouden.

Toekomst
Tussen ISO en de Europese normcommissie voor BIM, de CEN/TC 442, is afgesproken dat ICDD ook als Europese Norm (EN) zal worden uitgebracht. Dat betekent dat de norm op den duur ook door NEN moet worden overgenomen. De Beheercommissie VISI/COINS heeft daarnaast besloten dat de NTA 8035, samen met de ICDD-norm, uitgangspunt zal vormen voor de ontwikkeling van een eventuele COINS 3.0.

Website BIM Loket

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top