Interessante discussies bij derde klantcontactdag NEO

Interessante discussies bij derde klantcontactdag NEO

Wegens de goede ervaringen van vorig jaar heeft NEO op 7 februari 2017 weer een klantcontactdag georganiseerd.

Samen met deelnemers van diverse gemeenten heeft NEO gediscussieerd over de toegevoegde waarde van mutatiesignalering voor gemeentelijke processen. NEO wil graag weten of het huidige mutatiesignaleringsproduct voor de Basisregistraties nog goed aansluit op de wensen en verwachtingen van gemeenten. In de laatste sessie is gefocust op de thema’s kwaliteit, werkprocessen en besparing. De discussie heeft waardevolle inzichten opgeleverd over welke stappen NEO en gemeenten kunnen zetten om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wilt u ook deelnemen aan een klantcontactdag, meldt u zich dan vooral aan voor een volgende sessie.

Aanmelden kan bij Linda Daalhuisen (linda.daalhuisen@neo.nl)  o.v.v. klantcontactdag.

De sessie is overigens in de ochtend en wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Website NEO

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top