“Integrale samenwerking biedt voordeel voor iedereen”

“Integrale samenwerking biedt voordeel voor iedereen”

Sweco ontwikkelt eigen Connected Data Environment

 

Uit vierhonderd internationale inzendingen is Sweco’s digitaliseringsaanpak voor projecten in 2020 uitgeroepen tot winnaar van een Bentley Award in de categorie ‘Project Delivery’. Volgens de jury was de aanpak van het bedrijf de toekomst voor het beheersen van projecten wereldwijd. Christiaan Post, BIM-expert bij het ingenieursadviesbureau, werkte voor dit project nauw samen met collega’s uit de UK en Zweden en gaat in dit interview in op de details.

Door Lambert-Jan Koops

Christiaan Post: “Nu is het een kwestie van een script gebruiken, de basisdata van het project invullen en we zijn klaar voor de start.”

Post is al sinds 2008 werkzaam bij Sweco en heeft daarbij veel ervaring opgedaan met 3D-werkzaamheden. De laatste jaren is hij zich echter steeds meer bezig gaan houden met het ontwikkelen van een documentbeheersysteem dat de integratie tussen de verschillende disciplines binnen Sweco bevordert. “We werken bij Sweco aan de steden van de toekomst en het zal duidelijk zijn dat daarbij heel veel uiteenlopende zaken bij elkaar komen. Vandaar dat we in samenwerking met Bentley een database hebben uitgewerkt op basis van ProjectWise, waarmee alle onderdelen centraal te beheren zijn. Dat biedt bij projecten natuurlijk enorme voordelen ten opzichte van de traditionele werkwijze, waarbij de data van de ene projectdeelnemer naar de andere werden doorgestuurd. Bij die laatste aanpak is het namelijk heel lastig om goed overzicht te houden over de status van het project. Al het uitwisselen van data is ook nog eens foutgevoelig en het vergt heel veel energie en aandacht op het gebied van versiebeheer. Een Connected Data Environment zoals we gecreëerd hebben, een CDE, lost al die problemen in één keer op.”

Overview Sweco’s Connected Data Environment.

Inzicht in workflow
Het CDE van Sweco werd onder andere winnaar van de Bentley Award omdat het zo’n groot, alomvattend systeem is geworden. Zo was het in 2020 al het centrale punt van zestien grote projecten waarin veertien organisaties en ruim driehonderd betrokkenen de voor hen relevante projectinformatie konden verzamelen, beheren, distribueren en valideren. En dat in real time. “Dankzij dashboards heeft iedereen inzicht in de workflow van het project en omdat het allemaal in de cloud gebeurt zijn de data overal en altijd beschikbaar. Door het in de cloud te doen, is het CDE bovendien ook goed schaalbaar en kunnen we het dus in principe inzetten voor al onze projecten, groot of klein. Om een idee te geven van de winst die we halen met deze schaalbaarheid: met behulp van Bentley’s Managed Services en onze Cloud Service Subscription (CSS)-overeenkomst hebben wij met succes een ISO19650-conform asset centrisch ProjectWise-omgeving binnen vier weken kunnen opleveren nadat de gegevensbron beschikbaar was gesteld door Bentley. Een proces waar wij voorheen zo’n zes maanden aan kwijt waren voor het opstellen van protocollen en vastleggen van afspraken voor uitwisseling. Nu is het een kwestie van een script gebruiken, de basisdata van het project invullen en we zijn klaar voor de start.”
De opzet van het CDE in de cloud biedt dus duidelijke voordelen, alhoewel er nog wel wat kleine haken en ogen zitten aan het gebruik ervan, zo licht Post toe. “Sommige klanten eisen dat de data van hun project op Europese servers staan en niet alle services van Bentley zijn hier al beschikbaar, dus dat vergt wat aandacht. Dat is echter geen reden om geen gebruik te maken van ons CDE, want daar zijn de voordelen op dit niveau van BIM simpelweg te groot voor.”

Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Binnen dit project wordt de nieuwe opzet van ProjectWise gebruikt en is Sweco gestart met design sessies en issue tracking op de modellen door middel van een digital twin.

Uiteenlopende wensen
Met zijn opmerking over de eisen van de klanten van Sweco snijdt Post een belangrijk onderwerp aan bij het gebruik van het CDE. De wensen van de opdrachtgevers blijken in de praktijk namelijk ver uiteen te lopen. “Er zijn klanten die nog niet echt overtuigd zijn van het nut van het CDE, zodat we daar vooral de uitdaging hebben om ze over te halen om mee te doen. Tegelijkertijd zijn er ook partijen die verder kijken dan alleen BIM en met digital twins in de weer zijn die ze willen voeden met live data van sensoren. Dat is iets wat we als Sweco heel interessant vinden: het integreren van live feedback in digital twins zodat bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsoverlast of verkeersdrukte te monitoren is.”

Het live monitoren met behulp van sensoren is nog niet voor iedereen weggelegd en Post heeft dan ook begrip voor het feit dat nog niet alle opdrachtgevers geïnteresseerd zijn in het gebruik van een digital twin. Toch zou hij wel graag zien dat er wat meer eisen zouden worden gesteld door met name de Nederlandse klanten. “We doen als Sweco veel projecten in de UK en daar eist de overheid dat deze allemaal op een bepaald BIM-niveau worden uitgevoerd. Het is dan ook niet voor niets dat ik de structuur uit de UK heb overgenomen voor de Nederlandse markt. Helaas blijkt het in Nederland toch heel lastig om projecten uit te voeren op het niveau zoals dat in de UK gebeurt. De opdrachtgever stelt hier geen concrete BIM-eisen en de belangen van de betrokken partijen lopen vervolgens weer dusdanig uiteen dat het niet goed lukt om tot optimale afspraken te komen. Ik vind dat echt zonde, want er zijn inmiddels legio voorbeelden die laten zien dat integrale samenwerking uiteindelijk gunstig is voor alle projectdeelnemers. Wat mij betreft zouden de Nederlandse opdrachtgevers daar dan ook echt op aan moeten sturen.”

Website Sweco

Website Year in Infrastrucutre

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top