Integraal gebruik van geo-informatie

Integraal gebruik van geo-informatie

Praktijkvoorbeelden uit Ommen-Hardenberg

In maart 2018 heb ik een artikel gepubliceerd in GIS-Magazine over het integraal beheer van ruimtelijke gegevens. De basisregistraties BGT, BAG en WOZ worden qua geometrie eenmalig en eenduidig beheerd in de NGdW-database. Vervolgens stroomt de geometrie middels geautomatiseerd berichtenverkeer de specifieke beheerapplicatie in, waar het verrijkt wordt met de benodigde administratieve data (BAG, WOZ en BOR). Dit integrale beheer biedt ook de nodige voordelen bij het gebruik van de geo-informatie. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk wil ik het integraal gebruiken verduidelijken.

Door Erwin Marsman

Woningen in aanbouw (WOZ-toepassing).

De lijn die het cluster geo-informatie van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg telkens (zo veel mogelijk) vasthoudt in de geografische werkprocessen is één database, één softwarepakket en één (geïntegreerd) werkproces. Dit werpt ook zijn vruchten af in de geografische raadpleegomgeving. De gegevens die we intern raadplegen met NedBrowser kunnen we buiten allemaal raadplegen met NedGlobe op een iPad. Hierbij maken we gebruik van een en hetzelfde gegevensmagazijn.
Intern hebben we de afgelopen jaren al een aantal thema’s ingericht. Geometrie is daarbij gekoppeld aan administratieve data. Thema’s die we buiten vanuit hetzelfde gegevensmagazijn ook kunnen raadplegen. Recent is daar de edit-functionaliteit voor buiten ook aan toegevoegd, zodat de werkprocessen nu optimaal op elkaar afgestemd zijn. Over welke geïntegreerde werkprocessen hebben we het hier? Met een zevental praktijkvoorbeelden zal ik dat verduidelijken.

Weginspecties.

1. Het waarderen van in aanbouw zijnde woningen
Op 1 januari van elk jaar moeten alle in aanbouw zijnde woningen gewaardeerd worden. De eerste vraag is: welke zijn dit dan? Door het geïntegreerde beheer van onder andere BAG en WOZ (respectievelijk status ‘bouw gestart’ en ‘woning in aanbouw’) kan de WOZ-medewerker naar buiten met de simpele opdracht: ga van alle woningen die een blauw kleurtje hebben maar een foto maken. Hij doet dit met NedGlobe, waar de informatie van de woning al zichtbaar is, vanuit de systematiek dat de data in het gegevensmagazijn zowel binnen als buiten beschikbaar zijn. Hij maakt een foto van alle blauwe woningen (dit zijn de woningen met de hiervoor genoemde status), waarna de foto tevens direct zichtbaar is voor zijn collega’s op kantoor in de interne raadpleegomgeving. Deze zouden hem zelfs kunnen ‘volgen’. Op de interne applicatie zit gekoppeld aan de BAG onder andere de bouwadministratie met hierin bijvoorbeeld de bouwkosten. Ook de WOZ-administratie, gekoppeld aan de BRK, is raadpleegbaar. Op deze manier is in één systeem beschikbaar: het percentage gereed (dankzij de foto), de bouwkosten en de WOZ-objectgegevens. Het wordt nu wel heel eenvoudig om de WOZ-administratie bij te werken.

2. Het melden van mutaties
Al een aantal jaren hebben we voor het doen van mutatiemeldingen een zogenaamde ‘redline-laag’ in gebruik in NedBrowser. Deze laag is een soort virtuele transparant waarop meldingen en mutaties zichtbaar kunnen worden gemaakt. Alle collega’s van verschillende afdelingen kunnen ‘een foutje’ of tekortkoming melden in deze laag. Deze laag is ook buiten zichtbaar voor de landmeter. Die ontvangt een signaaltje voor een meting wanneer hij op een bepaalde plek in de

gemeente is. Door de gelijkgetrokken functionaliteit kan hij de melding na het meten meteen buiten al afvoeren. Voorheen kon dit alleen binnen, wat de kans op dubbel meetwerk vergrootte, omdat dit wel eens werd vergeten. Ook nu weer geldt dat het werkproces en de functionaliteit binnen en buiten hetzelfde zijn.

3. Het informeren van buitendienstmedewerkers voor BOR
De BOR (Beheer Openbare Ruimte) wordt geïntegreerd beheerd met de BGT. Beide omgevingen zitten in het gegevensmagazijn en zijn als zodanig beschikbaar in zowel de interne raadpleegomgeving als buiten op de iPad. De werkvoorbereider maakt altijd werkpakketten voor zijn collega buiten. Welke bomen moeten worden gesnoeid? Welke wilgen geknot? Welk plantsoen gemaaid? Welke hagen gesnoeid? Informatie die allemaal opgeslagen is in het groenbeheerpakket. Voorheen draaide de werkvoorbereider allemaal analoge plots uit voor zijn collega’s buiten, waarin stond welke werkzaamheden er in een bepaalde periode moesten worden uitgevoerd. De werkvoorbereider zet nu geautomatiseerd de uit te voeren werkzaamheden in een redline-laag, die weer zowel binnen als buiten aan te passen is. De buitendienstmedewerker verwijdert als een soort ‘pacman’ al zijn uitgevoerde werkzaamheden uit de werkvoorraadlaag. Wanneer er zaken niet kloppen (een boom moet bijvoorbeeld worden gesnoeid in plaats van geknot; er moet niet machinaal maar handmatig worden gesnoeid) dan maakt hij hiervan een melding in de redline-laag. De melding wordt vervolgens door de binnendienstmedewerker opgepakt en verwerkt in het beheerpakket, zodat dit bij de volgende ronde wel goed gaat. Er wordt bewust voor gekozen om de mutaties niet direct buiten door te voeren.

4. Extra controle voor de BAG
Ook de woningen die uitgezet zijn door de landmeter zitten in een redline-laag met hun specifieke kenmerken (waaronder datum uitzetten). In principe wordt de ‘bouw gestart’-status in de BAG gegenereerd door een melding van de bouwtoezichthouder. We zien hier een extra (grafische) consistentiecontrole ontstaan; de ervaring leert namelijk dat op het moment dat de woning is uitgezet door de landmeter, de kraan ook al begint te graven en de bouw feitelijk start. De redline-laag uitgezette woningen kan (grafisch) worden vergeleken met de BAG-laag status ‘bouw gestart’.

De WOZ-foto op het scherm.

5. Het ondersteunen van weginspecties
De weginspecties vinden (uiteraard) buiten plaats. Hierbij is sprake van geïntegreerd beheer (BOR en BGT) waarbij de verschillende lagen vanuit het gegevensmagazijn zowel binnen als buiten beschikbaar zijn. Voor de wegbeheerder is een redline-laag ingericht waar hij buiten de te frezen vakken inventariseert die dan vervolgens op kantoor in een bestek worden gegoten. Dit bespaart veel tijd en voorkomt misverstanden.

6. Het naverkennen van reclame-uitingen ten behoeve van reclamebelasting

Er wordt reclamebelasting geheven voor bedrijven in het centrum over alle reclame-uitingen in relatie tot de WOZ-waarde.

De iPad gaat mee naar buiten voor de inspectie en van elke reclame-uiting wordt een foto gemaakt die dan meteen geometrisch ‘op zijn plaats‘ ligt en in een redline-tabel wordt geregistreerd. In combinatie met de beschikbare grafische WOZ-laag kan eenvoudig en snel de nieuwe belastingstaffel worden berekend.

De werkvoorraad bomen die moeten worden geknot.

7. Het inventariseren van campings
De WOZ-afdeling gaat de campings inventariseren. Ook hier worden buiten data (foto’s en attribuutwaarden) geregistreerd die binnen direct verwerkt worden in combinatie met de beschikbare WOZ-data uit de bron.

Opmerking: het fotograferen gebeurde eerder ook al wel. Deze foto’s werden echter op een directory op het netwerk neergezet. Het grote voordeel nu is dat ze direct op locatie, in combinatie met andere datasets, beschikbaar zijn in één systeem. En de foto’s zijn dus ook door iedereen in de organisatie (indien gewenst) te gebruiken. Een eigen ‘cyclorama’-variant.

Tot slot
Hierboven heb ik een zevental integrale, praktische toepassingen beschreven. De verwachting is dat deze toepassingen de komende jaren flink zullen groeien. Ook nu geldt; wie de gegevenshuishouding op orde heeft en efficiënte software gebruikt, zal zien dat de combinatie met geo-informatie heel veel mogelijkheden biedt.

Erwin Marsman erwin.marsman@ommen-hardenberg.nl is coördinator geo-informatie bij bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
Website Ommen-Hardenberg

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top